KANEn selvitys: Järjestölähtöisiä pankkipalveluja tarvitaan

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE selvitti marras-joulukuussa 2023 järjestöjen pankkipalveluiden saatavuutta, hinnoittelua ja käytännön muutos- ja kehittämistarpeita. Verkkokyselyn tarkoituksena oli tuottaa tietoa valtiovarainministeriön hankkeeseen, jossa arvioidaan tarpeita muuttaa pankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä. Tuloksia hyödynnetään myös oikeusministeriössä, jossa valmistellaan kansalaisjärjestöstrategiaa – lue lisää VaLan uutisesta.  Kyselyyn saatiin noin 1 250 vastausta. Lue koko tiedote.

 

 

Suomessa on yli 100 000 rekisteröityä yhdistystä, jotka toimivat lukuisilla sektoreilla ja jotka eroavat toisistaan myös resursseiltaan. Peruspankkipalveluiden saatavuuden ja hinnoittelun osalta järjestöt ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa. Jo syksyllä 2022 VaLa kirjoitti uutisen SDP:n järjestöt ja pankit -työryhmän selvityksestä, joka selvitti järjestökentän pankkipalveluihin liittyviä ongelmia ja esitti niihin ratkaisuja. Tuolloin todettiin, että pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyvän rahaliikenteen hoitaminen on vaikeutunut tai muuttunut jopa mahdottomaksi. 

 

KANEn selvityksen mukaan 57 prosenttia järjestöistä oli tyytyväisiä pankkipalveluiden riittävyyteen. Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että mitä enemmän järjestöllä oli työntekijöitä, sitä tyytyväisempi se keskimäärin oli palveluiden riittävyyteen. Päinvastaisesti 76 prosenttia vapaaehtoisvoimin toimivista järjestöistä koki pankkipalveluiden hinnoittelun kohtuuttomaksi. 45 prosenttia vastanneista järjestöistä oli viimeisen vuoden aikana kohdannut ongelmia pankkiasioiden hoitamisessa. Lisäksi lähes puolet vastanneista toivoi, että pankkiasioinnissa tulisi huomioida järjestöjen toiminnan luonne ja erottaa järjestöille tarkoitetut palvelut yrityspalveluista.

 

VaLa ry yhtyy KANEn puheenjohtaja Taina Susiluodon näkemykseen pankkipalveluiden merkityksestä järjestöjen hyvälle hallinnolle ja taloudenhoidolle:

– Kohtuuhintaiset ja helposti saatavissa olevat pankkipalvelut ovat elintärkeitä järjestöille, joista monet toimivat täysin vapaaehtoisvoimin. Pankkipalvelut ovat osa hyvää hallintoa ja taloudenhoitoa järjestöissä, ja palveluja tarvitaan esimerkiksi varainhankinnassa ja valtionavustusten hakemisessa. Siksi on tarpeen varmistaa, ettei palveluista tai niiden saatavuudesta muodostu järjestöjen talouden ja toiminnan esteitä.