Hyvä testamentti

Perinnöt ovat merkittävä tuki monen järjestön toiminnalle. Hyvä testamentti -kampanjassa mukana olevat järjestöt uskovat, että yhä useampi suomalainen haluaa tukea järjestöjen työtä testamentilla. Lue lisää 

Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on tehnyt testamentin tai harkinnut sen tekemistä. Heistä yhdeksän prosenttia haluaisi edistää arvojensa mukaista toimintaa laatimalla testamentin, jossa edunsaajana on jokin järjestö tai järjestöjä. Testamentilla voi suunnitelmallisesti huolehtia itselle rakkaista ihmisistä ja läheisistä asioista. Mistä sinä välität?
Kiinnostavimmat testamenttilahjoittamisen kohteet ovat sairauksien hoito ja terveyden edistäminen (25 %), lasten ja nuorten hyvinvointi kotimaassa (23 %) sekä luonnonsuojelu (21 %). Myös vanhusten hyvinvointi kotimaassa (18 %), tiede ja koulutus (17 %) sekä eläinten hyvinvointi (17 %) ovat mieluisia testamenttilahjoittamisen kohteita. (IRO Research Oy 2019)

Omaisuuttaan on mahdollista testamentata myös muille kuin perimyskaareen kuuluville tahoille kuten yleishyödyllisille järjestöille. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan rahoitusta. Suomessa niiden osuus vaihtelee vuosittain noin 5-15 prosenttia yhteisöjen varainhankinnasta. Yleishyödyllisten yhteisöjen ei tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa. Pienelläkin testamentilla on merkitystä. Hyvä testamentti -kampanja tarjoaa tietoa ja neuvoja sekä jakaa tarinoita hyvän tekemisestä.

Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana yleishyödyllistä yhteisöjä, jotka ovat Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n jäseniä.