Ajankohtaista lainsäädännössä

Suurelta yleisöltä pyydettävät rahalahjoitukset ovat luvanvaraista toimintaa ja niitä säätelee Suomessa rahankeräyslaki. Rahankeräyksissä ja muussakin varainhankinnassa yleishyödylliset yhteisöt noudattavat mm. henkilötieto- ja kuluttajansuojalakeja.

Verotuksesta

Rahankeräystuotot eli lahjoitukset ovat yleishyödyllisille yhteisöille tuloa, josta ne eivät maksa veroa. Myöskään testamenttilahjoituksista yhteisöt eivät maksa perintöveroa. Yhteisöjen tuote- ja palvelumyynnistä eli elinkeinotoiminnasta sekä niihin liittyvistä veroseuraamuksista ohjeistaa Verohallinto - vero.fi löytyy mm. verotusohjeita yleishyödyllisten yhteisöjen tulojen veronalaisuuden arviointiin ja ohjeistuksia vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintään.

Lahjoittajan näkökulmasta Verohallinto määrittelee ja antaa ohjeita lahjoitusten verovähennyskäytännöistä. Jos lahjoitus on yli 850 euroa, niin ohjeistusta löytyy vero.fi mm. lahjoitusvähennys yhteisö- tai henkilöverotuksessa. Lisäksi sivuilla on ohjeita vähennyskelpoisuudesta, jos yritys tekee alle 850 euron lahjoituksia.

Tarpeellista lainsäädäntöä (www.finlex.fi) ja ohjeistuksia:

- rahankeräyslaki (Lupa-asiat www.poliisi.fi)
- arpajaislaki
- henkilötietolaki
- kuluttajansuojalaki
- yhdistyslaki
- säätiölaki
- erilaiset verolait
- kirjanpitolaki
- kilpailu- ja kuluttajavirasto: markkinointi ja mainonta

Pankkipalvelut ja säännölliset lahjoitukset

Rahankeräystahoille on pankkien kanssa laadittu toimeksiantosopimuksen mallilomake (suomeksi ja på svenska). Toimeksiantolomaketta käytetään kuukausilahjoittajien maksusopimuksiin. Lisätietoa saat pankistasi.