Varainhankinta on tärkeää tuloa yhteisöille

Erilaisin varainhankinnan muodoin järjestöt keräävät vuosittain arvioiden 521 miljoona euroa toimintansa rahoitukseen (Taloustutkimus 2018).

Julkiset avustukset ovat merkittävässä roolissa järjestöjen toiminnan toteutumiselle. Myös yksityisiltä säätiöiltä sekä kansainvälisiltä tahoilta saatu rahoitus on yhä tärkeämpää. Tulevaisuudessa muiden rahoituslähteiden löytäminen on monelle järjestölle elinehto. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, palvelu- ja tuotemyynti, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset, joukkorahoitus. Edistämällä varainhankinnan ammattimaisuutta ja kehittämällä lahjoituskulttuuria järjestöt onnistuvat tulevaisuudessakin rahoittamaan merkittävää työtään. 

Tutustu varainhankinnan koulutuksiin

Järjestöt uskovat varainhankinnan kasvuun 

Kerta- ja kuukausilahjoitukset (53 % ja 19 %), jäsenmaksut (56 %) sekä tapahtumat ja tuotemyynti (34 %) ovat tärkeitä tuloja järjestöjen toiminnan rahoittamisessa. Noin joka kolmas järjestö aikoo panostaa yksityishenkilöiltä saatuihin kertalahjoituksiin sekä yritysyhteistyöhön tulevaisuudessa.

Tutkimusraportin kooste:  Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2018 (Taloustutkimus 2018)

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita