VarainhankinNALLA saadaan tärkeää tuloa yhteisöille

Erilaisin varainhankinnan muodoin järjestöt keräävät vuosittain satoja miljoonia euroja toimintansa rahoitukseen. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan voi vastausten perusteella arvioida valtakunnalliseksi järjestöjen yksityisrahoituksen kokonaistavoitteeksi yli 1 061 000 000 euroa.  (Taloustutkimus 2024).

Julkiset avustukset ovat merkittävässä roolissa järjestöjen toiminnan toteutumiselle. Myös yksityisiltä säätiöiltä sekä kansainvälisiltä tahoilta saatu rahoitus on tärkeää. Tulevaisuudessa uusien rahoituslähteiden löytäminen on monelle järjestölle elinehto. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, palvelu- ja tuotemyynti, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset, joukkorahoitus. Edistämällä varainhankinnan ammattimaisuutta ja kehittämällä lahjoituskulttuuria järjestöt onnistuvat tulevaisuudessakin rahoittamaan merkittävää työtään. 

Tutustu varainhankinnan koulutuksiin

Järjestöt uskovat varainhankinnan kasvuun 

Kerta- ja kuukausilahjoitukset (41 % ja 28 %), jäsenmaksut (26 %) sekä tapahtumat ja tuotemyynti (16 %) ovat tärkeitä tuloja, joihin järjestöt aikovat panostaa toimintansa rahoittamisessa. Suuri osa järjestöistä (62 %) on tehnyt yhteistyötä yhden tai useamman yrityksen kanssa ja joka kolmas järjestö aikoo panostaa yritysyhteistyöhön tulevaisuudessa. Lataa Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2024 -raporttikooste (Taloustutkimus 2024).

Aiempien tutkimusten raporttikoosteet (Taloustutkimus):
- Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2021
- Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2018

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita