VarainhankinNALLA saadaan tärkeää tuloa yhteisöille

Erilaisin varainhankinnan muodoin järjestöt keräävät vuosittain noin 530 miljoona euroa toimintansa rahoitukseen (Taloustutkimus 2021).

Julkiset avustukset ovat merkittävässä roolissa järjestöjen toiminnan toteutumiselle. Myös yksityisiltä säätiöiltä sekä kansainvälisiltä tahoilta saatu rahoitus on tärkeää. Tulevaisuudessa uusien rahoituslähteiden löytäminen on monelle järjestölle elinehto. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, palvelu- ja tuotemyynti, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset, joukkorahoitus. Edistämällä varainhankinnan ammattimaisuutta ja kehittämällä lahjoituskulttuuria järjestöt onnistuvat tulevaisuudessakin rahoittamaan merkittävää työtään. 

Tutustu varainhankinnan koulutuksiin

Järjestöt uskovat varainhankinnan kasvuun 

Kerta- ja kuukausilahjoitukset (47 % ja 23 %), jäsenmaksut (43 %) sekä tapahtumat ja tuotemyynti (28 %) ovat tärkeitä tuloja, joihin järjestöt aikovat panostaa toimintansa rahoittamisessa. Suuri osa järjestöistä (59 %) on tehnyt yhteistyötä yhden tai useamman yrityksen kanssa ja joka neljäs järjestö aikoo panostaa yritysyhteistyöhön tulevaisuudessa. Tutkimusraportin kooste: Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset 2021

Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2018 (Taloustutkimus 2018)

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita