Kansalaisjärjestöstrategiaa valmistellaan oikeusministeriön työryhmässä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja osallisuutta tukevaa strategiaa sekä sen toteuttamisesta. Työryhmä nimettiin marraskuussa ja sen toimikausi päättyy keväällä 2027. Työryhmä selvittää muun muassa kansalaisjärjestötoiminnan lainsäädännöllisiä esteitä ja kehittämistarpeita sekä mahdollisuuksia kehittää järjestöjen omaa varainhankintaa.


Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on vahvistaa demokratiaa, osallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa. Kansalaisjärjestöstrategian laatimisesta linjataan hallitusohjelmassa sekä valtioneuvoston tiedonannossa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisessä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kansalaisjärjestöstrategian puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä säätelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Työryhmä koostuu eri ministeriöiden edustajista sekä asiantuntijajäsenistä, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa. Työryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Lisää tietoa hankkeen sivuilta