Hyvä hallinto ja eettisyys

Eri ammattikuntien eettiset säännöt ja periaatteet ilmaisevat ammatin edellyttämää asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Suomalaiset varainhankkijat työskentelevät useilla aloilla ja erilaisissa organisaatiokulttuureissa. Heidän työnsä tavoitteissa on kuitenkin paljon yhteistä: he työskentelevät auttaakseen muita, edistääkseen positiivista muutosta ja tehdäkseen maailmasta paremman paikan. Työnsä toteuttamiseksi he jakavat yhteisiä perustavaa laatua olevia arvoja ja käytäntöjä.

Tutustu VaLa ry:n laatimiin ja hyväksymiin 'Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet' -suosituksiin - lataa tästä. Suositukset on laadittu huomioiden alan kansainväliset ohjeistukset. Tutustu myös 'Eettisen testamenttivarainhankinnan periaatteisiin' - lataa tästä.

Vastuullisen varainhankinnan edistämiseksi VaLa suosittelee jäsenilleen ja kaikille yhteisöille varainhankintatoimintansa eettisyyden tarkastelua. 

Hyvä hallintotapa ja avoin viestintä

Varainhankintatahojen luotettavuus sekä lahjoitusvarojen käytöstä ja työn tuloksista kertominen ovat tärkeitä lahjoittajalle. Koosteraportit: Lahjoittajatutkimus 2022 ja Lahjoittajatutkimus 2017 (Taloustutkimus).

  • Sosiaalisen median merkitys kasvaa myös lahjoittajaviestinnässä. Joka neljäs lahjoittaja kertoo saavansa tietoa lahjoituskohteesta, rahaa keräävän tahon toiminnasta ja aikaansaaduista tuloksista eri sosiaalisen median kanavista.
    • Tutustu Yleishyödyllisten yhteisöjen ja vaikuttajien väliseen yhteistyöhön sosiaalisessa mediassa -suosituksiin (04/2021) - lataa tästä. VaLa kiittää PING Helsinkiä asiantuntemuksesta suositusten laadinnassa.
    • Lataa tästä VaLan esitys 'Somevaikuttajat hyväntekijöinä'  15.4.2021.
  • Ohjeita hyvään hallintoon - Varainhankintaa harjoittavien säätiöiden ja yhdistysten hyvästä hallintotavasta' (04/2021) on ladattavissa tästä.
    VaLa kiittää Suomen PwC:tä asiantuntemuksesta ohjeistusten päivittämisessä. Lataa tästä PwC:n esitys 20.4.2021 päivitetyistä ohjeista ja tilaa uutiskirje NonProfit-info.
  • Oikeusministeriön koordinoimana on julkaistu Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus (11/2015) - lataa tästä.