Ansvarsfullt Donerande Ando rf

Ando (Vala) är en branschorganisation som arbetar för ansvarsfulla insamlingar och tryggt givande. AnDo grundades år 2004 och fungerar som ett nätverk för allmännyttiga organisationer i Finland (AnDos medlemslista).

 

AnDos uppdrag och de viktigaste målen är:

  • Att främja och marknadsföra branschen gentemot givare, myndigheter, beslutsfattare och organisationer.
  • Att främja standarder som rör organisatoriskt ledarskap och insamling.
  • Att driva strukturfrågor för att minska hinder för insamling.
  • Att arrangera utbildningar relaterade till insamlingar och ledarskap i organisationer

 

AnDo rf är medlem i European Fundraising Association EFA. Vänligen kontakta generalsekreterare Pia Tornikoski om ni vill veta mer om AnDo.

 

Lag om penninginsamlingar finns på Finlex.fi.