Ansvarsfullt Donerande Ando rf

Ando (Vala) är en branchorganisation som arberar för ansvarsfulla insamlingar och tryggt givande. AnDo var grundades i 2004 och det fungerar som ett nätverk för allmännyttiga organisationer i Finland (AnDos medlemslista)

AnDos uppdrag och de viktigaste målen är:
- främja och marknadsföra branchen mot givare, myndigheter, beslutsfattare och organisationer.
- främja standarder som rör organisatoriska ledarskap och insamling.
- driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling.
- arrangera utbildning relaterad till insamlingar och ledarskap i organisationer.

Ando är medlem i European Fundraising Association EFA. Vänligen kontakta generalsekreterare Pia Tornikoski att veta mer om Ando.

Lag om penninginsamlingar (www.finlex.fi)