Ansvarsfullt Donerande Ando rf

Ando (Vala) är en branschorganisation som arbetar för ansvarsfulla insamlingar och tryggt givande. AnDo grundades år 2004 och fungerar som ett nätverk för allmännyttiga organisationer i Finland (AnDos medlemslista).

AnDos uppdrag och de viktigaste målen är:
- att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter, beslutsfattare och organisationer.
- att främja standarder som rör organisatoriska ledarskap och insamlingar.
- att driva strukturfrågor för att minska hinder för insamling.
- att arrangera utbildningar relaterade till insamlingar och ledarskap i organisationer.

Ando är medlem i European Fundraising Association EFA. Vänligen kontakta generalsekreterare Pia Tornikoski om ni vill veta mer om Ando.

Lag om penninginsamlingar (www.finlex.fi)