Tervetuloa VaLaan!

VaLa ry:n jäseninä voivat olla kaikki yhdistyksen sääntöihin sitoutuneet oikeuskelpoiset yhdistykset ja säätiöt, joille varainhankinta on merkittävää järjestön toiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta. Jäseniä voivat olla suomalaiset yhteisöt, jotka:
- ovat olleet yhdistys- tai säätiörekisteröityjä vähintään kaksi vuotta (tai 2 tilikautta). 
- edistävät yleishyödyllistä toimintaa tai kohteita.
- harjoittavat ammattimaista varainhankintaa, ja joiden talous sekä varainhankinta on hyvässä kunnossa.
- haluavat edistää varainhankinnan avoimuutta ja luotettavuutta.

Tutustu Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n sääntöihin (pdf)

VaLan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä sekä jäsenen erottamisesta. VaLa edellyttää jäseniltään 
- sitoutumista VaLan sääntöihin ja niissä mainittuihin velvoitteisiin
- vastuullisen varainhankinnan arvojen ja periaatteiden edistämistä - lue lisää
- VaLan viimeisimmässä syyskokouksessa hyväksytyn strategian toimintasuunnitelman muokaisten tavoitteiden edistämistä - lue lisää

VaLan ja sen jäsenyhteisöjen toiminnan tulee olla lainmukaista ja asiallista sekä huomioida kunnioitus, yhdenvertaisuus ja syrijimättömyys ammattiryhmää, työyhteisöä sekä lahjoittajia ja edunsaajia kohtaan. Yhteisöjen on huomioitava toiminnassaan, etteivät ne loukkaa yksilöiden perustuslaillisia oikeuksia tai muutoin aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. 

Näin tulet mukaan:

- Täytä ja lähetä lomake (jäsenyyshakemus 2024) VaLa ry:n pääsihteerille.
- Liitä hakemukseen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, yhdistys- tai säätiörekisteriote, säännöt, tiedot vastuuhenkilöistä.

VaLa ry:n hallitus käsittelee jäsenyyshakemukset ja hyväksyy uudet jäsenjärjestöt. Jäsenyys vahvistuu jäsenmaksusuorituksella, joka määräytyy vuosituottojen perusteella (jäsenmaksuluokitus 2024).

LISÄTIETOA: Jäseneksi VaLaan 2024 tai ota yhteyttä VaLa ry:n pääsihteeriin tai hallituksen jäseniin.

VaLan jäsenenä voit hyödyntää viestinnässäsi jäsentunnusta, joka on suunniteltu yhdistämään jäseniä varainhankinnan toimialalla sekä vahvistamaan suuren yleisön mielikuvaa
jäsenyhteisöistä vastuulliseen varainhankintaan sitoutuneina organisaatioina.