Tervetuloa VaLaan!

VaLa ry:n jäseninä voivat olla kaikki yhdistyksen sääntöihin sitoutuneet oikeuskelpoiset yhdistykset ja säätiöt, joille varainhankinta on merkittävää järjestön toiminnan tavoitteiden toteutumisen kannalta. Jäseniä voivat olla suomalaiset yhteisöt, jotka:
- ovat olleet yhdistys- tai säätiörekisteröityjä vähintään kaksi vuotta (tai 2 tilikautta). 
- edistävät yleishyödyllistä toimintaa tai kohteita.
- harjoittavat ammattimaista varainhankintaa, ja joiden talous sekä varainhankinta on hyvässä kunnossa.
- haluavat edistää varainhankinnan avoimuutta ja luotettavuutta.

Tutustu Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n sääntöihin (pdf)

VaLa edellyttää jäseniltään 
- vastuullisen varainhankinnan arvojen ja periaatteiden edistämistä. 
- VaLan viimeisimmässä syyskokouksessa hyväksytyn strategian toimintasuunnitelman muokaisten tavoitteiden edistämistä.

VaLan ja sen jäsenyhteisöjen toiminnan tulee olla lainmukaista ja asiallista sekä huomioida kunnioitus, yhdenvertaisuus ja syrijimättömyys ammattiryhmää, työyhteisöä sekä lahjoittajia ja edunsaajia kohtaan. Yhteisöjen on huomioitava toiminnassaan, etteivät ne loukkaa yksilöiden perustuslaillisia oikeuksia tai muutoin aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. 

Näin tulet mukaan:

- Täytä ja lähetä lomake (jäsenyyshakemus 2021) VaLa ry:n pääsihteerille.
- Liitä hakemukseen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, yhdistys- tai säätiörekisteriote, säännöt, tiedot vastuuhenkilöistä.

VaLa ry:n hallitus käsittelee jäsenyyshakemukset ja hyväksyy uudet jäsenjärjestöt. Jäsenyys vahvistuu jäsenmaksusuorituksella, joka määräytyy vuosituottojen perusteella (jäsenmaksuluokitus 2021).

LISÄTIETOA: VaLa ry:n pääsihteeriltä ja hallituksen jäseniltä.