Meneekö lahjoitukseni perille?

Yhdistykset ja säätiöt hankkivat toiminnalleen rahoitusta eri keinoin. Järjestöt ovat vastuussa työstään eri sidosryhmille lahjoittajista edunsaajiin. Onpa kyse lasten ja vanhusten auttamisesta tai luonnonsuojelusta toteuttaakseen tehokkaasti tehtäväänsä järjestöt tarvitsevat johtamista ja hallinnointia. Järjestöjen toiminnassa on lähes poikkeuksetta erilaisia kuluja ja niistä pitää kertoa avoimesti.

Myös varainhankinnasta syntyy kustannuksia. Lahjoituspyyntöjen toteuttamiseen tarvitaan usein hyviä kumppaneita kuten mediaa, posti- ja pankkipalveluja, painotaloja ja mainostoimistoja. Järjestön on huolehdittava, että viestintä ja mainonta on totuudenmukaista ja, että tukijoille ymmärrettävästi kerrotaan sekä rahojen keräämisestä että keräystuottojen käytöstä.

Ammattimaisesti varoja hankkivien yhteisöjen määrä Suomessa on kasvanut ja varainhankkijoiden ammattitaito on lisääntynyt. Vastuullisen varainhankinnan edistämiseksi VaLa suosittelee kaikille järjestöille eettisyyden ja hyvän hallinnon tarkastelua. Lahjoittajan kannattaa antaessaan aina tarkistaa tuen pyytäjän luotettavuus. Luotettavan toimijan tunnistaa muun muassa siitä, että rahankeräyslupa on kunnossa sekä hallinto- ja keräyskuluja on kohtuullisesti.