Mitä yleishyödyllisen yhteisön tulee tietää avoimuusrekisteristä?

Avoimuusrekisteri on avattu, ja vuoden alusta alkaen vaikuttamistoimintaa tekevät tahot ovat voineet sinne rekisteröityä. Avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta sekä sen neuvonnasta. Tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

 

 

Avoimuusrekisteriin tulee ilmoittaa eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta. Avoimuusrekisteristä säädetään avoimuusrekisterilaissa, joka säädettiin keväällä 2023. Pienimuotoista vaikuttamistoimintaa harjoittavan tahon ei tarvitse rekisteröityä avoimuusrekisteriin tai tehdä sinne toimintailmoituksia. Pienimuotoisessa vaikuttamistoiminnassa yhteydenottokertoja vaikuttamisen kohteisiin on kalenterivuoden aikana korkeintaan viisi. Jatkossa avoimuusrekisteriin ilmoitetaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa eli heinä-elokuussa ja tammi-helmikuussa. Lue lisää kysymykset ja vastaukset -osiosta.

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto järjestää kevään 2024 aikana monia Teamsin välityksellä toteutettavia webinaareja ja tukiklinikoita, jotka tarjoavat tietoa avoimuusrekisteristä sekä auttavat rekisteri-ilmoituksen tekemisessä. Yhdistyksille ja liitoille tarkoitettuja infotilaisuuksia järjestetään kevään aikana kaksi: 8.2. ja 9.4. Lisäksi säätiöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille järjestetään omat tilaisuudet 22.2. ja 18.4. Lue lisää infotilaisuuksista ja laita tilaisuudet kalenteriin, mikäli järjestösi tekee vaikuttamistyötä tai sen neuvontaa.

 

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään avoimuusrekisterin asiointipalvelussa. VTV on luonut  ohjeistuksista kirjallisten ohjeistusten lisäksi myös videomuotoisen ohjeistuksen. Organisaation perustiedot täyttyvät automaattisesti Y-tunnuksen perusteella, minkä lisäksi organisaation tulee kirjoittaa tiivis yleiskuvaus toiminnastaan sekä ilmoittaa organisaation jäsenyydet vaikuttamistoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä. Yhdistykset haetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta, josta VaLan jäsenyhteisöt voivat hakea Vastuullinen lahjoittaminen ry:n ja lisätä tiedon VaLan jäsenyydestä.