Verohallinto on päivittänyt yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset

Verohallinnon tuoreessa ohjeistuksessa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa ennakkoperinnän näkökulmasta, ja Verohallinnon linjauksia yleishyödyllisten yhteisöjen yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin. Ohjeistus koskee siis sekä yleishyödyllisten yhteisöjen että julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa. Sovellusalan ulkopuolelle jäävät rekisteröimättömät yhdistykset, yksityiset elinkeinonharjoittajat, yhtymät ja yhteisöt, joita ei ole verotuksessa pidetty yleishyödyllisinä.

 

Verohallinnon ohjeessa on paljon esimerkkejä, joiden tarkoitus on selventää kulloinkin käsiteltävää asiaa ja helpottaa asian ymmärtämistä. Siinä myös kerrataan ja määritellään asiaankuuluvia käsitteitä, kuten yleishyödyllisyys, vapaaehtoistoiminta ja -työ sekä talkootyö. Ohjeistuksissa käydään läpi seuraavia teemoja: 

 • talkootyön verotus
 • talkoo- ja vapaaehtoistyöhön liittyvä tarjoilu
 • vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen
 • yleishyödyllisen yhteisön antamat edut
 • matkakustannusten korvaukset
 • muut kustannusten korvaukset
 • stipendit, apurahat ja tunnustuspalkinnot
 • avustukset, lahjoitukset ja palkinnot
 • yleishyödyllinen yhteisö ja julkisyhteisö palkan ja työkorvauksen maksajana
 • yleishyödyllinen yhteisö suorituksen saajana
 • Euroopan solidaarisuusjoukot

 

Verohallinnon ohjeeseen ja siihen koottuihin esimerkkeihin voi tutustua kokonaisuudessaan tästä. Ohje annettiin 8.3.2023 ja se korvasi aiemman 31.12.2019 annetun ohjeistuksen. Urheiluseuroille julkaistiin oma erillinen ohje samaan aikaan.