Vastaa kyselyyn järjestöjen pankkipalveluista

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE selvittää järjestöjen pankkipalveluiden saatavuutta, hinnoittelua ja käytännön muutos- ja kehittämistarpeita. Vastaa kyselyyn 10.12 mennessä tästä linkistä.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään valtiovarainministeriön hankkeessa, jossa ministeriö selvittää muun muassa saavatko kansalaiset, yritykset ja järjestöt riittävän hyvin pankkipalveluita sekä arvioi, ovatko palvelut hinnoittelultaan kohtuullisia asiakkaan näkökulmasta.

KANEn kyselyyn voivat vastata Suomessa toimivat rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, jotka toimivat valtakunnallisella, paikallisella tai alueellisella tasolla.