VaLan vaikuttamistyö vaalikeväänä 2023

Eduskuntavaalit järjestettiin keväällä, mikä on tarkoittanut kiireistä vaikuttamistyön kevättä myös VaLalle ja muulle järjestökentälle. Lisäksi Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjauksen ‘’kansalaisyhteiskunnan resurssien vahvistamiseksi selvitetään mahdollisuutta tukea kansalaisjärjestöjen varainhankinnan kehittämistä’’ sekä hallitusohjelman myötä aloitetun Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen tiimoilta julkaistiin vielä kevään aikana julkaisuja, jotka liittyivät osaksi järjestöjen yksityisrahoitusta ja varainhankintaa. VaLan teesit uudelle vaalikaudelle voi lukea täältä.

 


VaLa julkaisi viime vuoden syksynä selvityksen järjestöjen varainhankinnan kehittämisestä, joka luo kokonaiskuvan varainhankinnan aiemmasta kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Selvitys sisältää ehdotuksia varainhankinnan toimialan kehittämiseksi. VaLan selvitystä hyödynnettiin Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimivan järjestötyöryhmän selvityksessä, jonka luonnos julkaistiin tammikuussa ja johon pyydettiin lausuntoja helmikuuhun saakka. VaLa jätti lausunnon selvitysluonnokseen ja kannusti jäsenjärjestöjään hyödyntämään sitä omissa lausunnoissaan, joita selvitykseen jätettiin kaiken kaikkiaan 76 kappaletta. Tiivistetyn version VaLan lausunnosta voi lukea uutisesta. Maaliskuussa järjestötyöryhmä julkaisi lausuntojen pohjalta lopullisen selvityksen, jossa varainhankinnan tukeminen valtionavustuksin nähtiin harkinnanarvoisena. 

 

 

Taloustutkimus toteutti VaLan, SOSTEn, Fingon ja KANEn toimeksiannosta päättäjäkyselyn, jossa haastateltiin kansanedustaehdokkaita, ministeriöiden virkahenkilöitä sekä puoluesihteereitä. Tutkimus on aiemmin toteutettu ennen eduskuntavaaleja vuosina 2014 ja 2018. Varainhankinnan osalta tutkimus sisälsi monia mielenkiintoisia tuloksia, joista voi lukea lisää tiedotteesta.

 

 

VaLa kirjoitti lahjoitusten verovähennyksistä mielipidekirjoitukset yhdessä Suomen Olympiakomitean sekä Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa (mm. Aamulehti 12.4.). Kevään loppupuolella VaLaa pyydettiin kertomaan varainhankinnan toimialasta ja Pohjoismaiden lahjoitusten verovähennyskäytännöistä Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaariseen neuvottelukuntaan, joten verovähennysteema on ollut esillä laajasti koko kevään ajan. VaLa jatkaa asian edistämistä ja on mielellään tiiviisti mukana asian mahdollisessa etenemisessä.

 


VaLa on European Fundraising Association EFA:n jäsen ja mukana EFA:n vaikuttamistyössä Euroopan tasolla. Tänä keväänä esillä ovat olleet muun muassa säädökset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Terrorismin rahoituksen torjunta perustuu Financial Action Task Force (FATF) -suositukseen siitä, miten valtioiden tulisi pyrkiä estämään terrorismin rahoitus. Vaikuttamistyön perustana on se, ettei suosituksia tulisi ‘’ylikohdistaa’’ järjestöihin. Lue lisää Global NPO Coalition on FATF:n uutisesta. Rahanpesun estämiseen kohdistuvan lainsäädännön osalta EFA on puolestaan todennut valtioiden asettavan kansalaisjärjestöille lisävelvoitteita, jotka eivät ole oikeassa suhteessa ylesihyödyllisten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimintaan. EFA:n mukaan kansalaisjärjestötoimijat tulisi ottaa entistä vahvemmin mukaan päätöksentekoprosesseihin ja alueellisiin riskiarviointeihin. Ensimmäisen FATF-luokituksen valmistelussa vuonna 2019 Suomen järjestökenttää ei kuultu, mutta tämän vuoden toukokuussa VaLa oli muiden järjestöjen ohella mukana vastuuministeriöiden tapaamisessa, jossa kuultiin järjestökenttää. Tutustu Bank De-Risking of Non-Profit Clients -raporttiin. Positiivisia uutisia tuli kesäkuussa EU-komissiolta, jonka uusilla suosituksilla pyrittäisiin edistämään hyväntekeväisyyttä jäsenmaissa.

 

 

Aiempaan kappaleeseen liittyen esillä ovat olleet myös järjestöjen oikeudet peruspankkipalveluihin. Euroopassa on todettu tapauksia, joissa pankit hylkäävät yleishyödylliset yhteisöt asiakkaina, rajoittavat niiden pankkisiirtoja ja epäilevät järjestöjä niiden varojen keräämiseen ja avun toimittamiseen liittyen. EU-säädösten osalta VaLan ja muiden kattojärjestöjen tavoitteena Suomessa on esimerkiksi se, ettei yleishyödyllisiä yhteisöjä luokiteltaisi korkean riskin ryhmään eikä säätelyllä estettäisi järjestöjä saamasta ja käyttämästä pankkipalveluja. Pankkipalveluista ja käteisen tulevaisuudesta järjestettiin toukokuussa Valtiovarainministeriön toimesta keskustelutilaisuus, johon VaLa osallistui. Valtiovarainministeriö julkaisi lausuntopyynnön peruspankkipalvelu- ja luottolaitoslainsäädännön muutostarpeista, johon VaLa lausui toukokuussa.

 

 

Vaalikevään viimeinen julkaisu saatiin 16. kesäkuuta, kun Petteri Orpon hallitusohjelma julkaistiin. VaLa kirjoitti uutisen hallitusohjelmasta kansalaisjärjestöjen, niiden rahoituksen ja erityisesti varainhankinnan näkökulmasta. Uusi hallitus tulee jatkamaan edellisen hallituksen työtä sen osalta, että se selvittää mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen varainhankintaa. Myös kevään aikana pinnalla ollut lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisen mahdollisuutta tullaan selvittämään.