Uusilla EU-komission suosituksilla pyritään edistämään hyväntekeväisyyttä jäsenmaissa

Osana yhteisötalouden (social economy) toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa EU-komissio hyväksyi 13. kesäkuuta 2023 ehdotuksen yhteisötalouden puitteiden kehittämisestä. Ehdotukseen sisältyvillä suosituksilla pyritään kannustamaan jäsenvaltioita ottamaan yhteisötalous osaksi politiikkaansa entistä vahvemmin sekä luomaan suotuisaa toimintaympäristöä sektorille. Yhteisötaloudella tarkoitetaan julkisen ja yksityisen sektorin väliin jäävää talouden sektoria, jossa toimii esimerkiksi osuuskuntia sekä sellaisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka harjoittavat jossain määrin liiketoimintaa.

 

Suositukset liittyvät yhteisötaloutta edistävän toimintaympäristön luomiseen ja esimerkiksi valtioiden rajoja ylittävän hyväntekeväisyyden esteiden poistamiseen. Ehdotuksessa suositellaan tarkasteltavaksi myös erilaisia verokannustimia, kuten lahjoitusten verovähennyksiä kansalaisille ja yrityksille. Komissio on ottanut huomioon myös yhteisötalouden työllistävän merkityksen ja sen tilastojen mukaan yhteisötalous työllistää EU:ssa yli 13 miljoonaa työntekijää, mikä on 6,3 prosenttia koko EU:n työllisyydestä. Suositusten tavoitteena on myös vahvistaa sektorin työllistävää merkitystä.

 

Ehdotusta käsitellään nyt Eurooppa-neuvostossa. Mikäli ehdotus hyväksytään, jäsenvaltioiden tulee päivittää kansalliset yhteisötaloutta koskevat strategiansa 18 kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen komissio seuraa strategioiden täytäntöönpanoa kuulemalla jäsenvaltioita säännöllisesti.

 

VaLa pitää ehdotusta hyvin myönteisenä varainhankintaa tekevien yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta. Lahjoitusten verovähennykset ovat olleet esillä koko vaalikevään eri yhteyksissä (ks. lista alla). 

 

Lue lisää: 

New European Commission policy aims to enable philanthropy sector

Commission proposal on developing social economy framework conditions

Uusi hallitus selvittää mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen varainhankintaa

Lahjoitusten verovähennyskäytäntö vaatii täysremonttia – nykyinen malli on yksi Euroopan suppeimmista