VaLan vaaliteesit 2023–2027

Vahvan, autonomisen ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan edellytysten turvaamiseen kuuluu olennaisesti taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen julkisen rahoituksen lisäksi myös monilähteisen varainhankinnan kehittämisen kautta. Suomalaisen yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja lainsäädännön tulisi edistää järjestöjen varainhankinnan toimivuutta sekä taata kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus osallistumiseen ja vastuulliseen lahjoittamiseen.

Tutustu VaLan teeseihin tarkemmin tästä. 

 

 

Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen on viime aikoina noussut erityisen tärkeäksi. Vuoden 2024 alussa siirrytään uuteen malliin järjestöjen valtionrahoituksessa. Lisäksi epävarmuutta järjestöjen rahoitukseen ovat viime vuosina tuoneet toimintaympäristöä ravistelleet kriisit, kuten koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

 

Nykyisessä talousnäkymässä ja julkisen rahoituksen tiukentuessa päättäjiltä edellytetään toimia, joilla vahvistetaan järjestöjen rahoituspohjaa. Rahoituspohjan tulee olla laaja, monipuolinen ja vakaa, jotta taloudelliset toimintaedellytykset voidaan turvata. Rahoituspohjan laajentaminen lisää järjestöjen autonomiaa rahoittajista, kun taas rahoituksen ennakoitavuus edistää niiden elinvoimaisuutta sekä pitkän tähtäimen suunnitelmien toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista.

 

Seuraavan vaalikauden haasteena on löytää ratkaisu siihen, miten turvata rahapelien tuotolla aiemmin rahoitetuille järjestöille ennustettava, pitkäjänteinen ja toimijoiden autonomian turvaava riittävä rahoitus. Lisäksi nykyisellään valtionavustusjärjestelmän ja järjestöjen varainhankinnan yhteensovittamiseen liittyy järjestöjen toimintaa rajoittavia haasteita, joita tulevalla vaalikaudella tulee ratkaista.

 

VaLan vaaliteesit ja -tavoitteet vuosille 2023-2027 ovat seuraavat:

  • Yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset toimintaedellytykset on turvattava.
  • Julkisen ja yksityisen rahoituksen yhteensovittaminen on toteutettava autonomiaa kunnioittaen, elinvoimaisuutta edistäen sekä käytäntöjä yhdenmukaistaen ja selkeyttäen.
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankinnan edistämiseksi ja suomalaisen lahjoituskulttuurin kehittämiseksi on selvitettävä ja otettava käyttöön vaihtoehtoisia kannustavia toimia.

 

VaLan mielestä selvitystä järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa tulee jatkaa ja soveltaa tulevalla hallituskaudella ottamalla käyttöön lausuntoja antaneiden taholla eniten kannatusta keränneet toimet.

 

VaLan kannattamia varainhankintaa edistäviä ja lahjoituskulttuuria kehittäviä toimia ovat 1. julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyössä toteutettava viestintä, jossa lisättäisiin lahjoittamisen tunnettuutta kansalaisten ja yritysten keskuudessa, 2. lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentaminen ja käytäntöjen kehittäminen ja 3. järjestöjen arvonlisäverotuksen keventäminen vähintään rahankeräyksiin liittyvien tuote- ja palveluostamisen osalta.