TIEDOTE: Järjestöille ohjatuilla perinnöillä on suuri merkitys myös lahjoittajalle

Suomalaisten yleinen kiinnostus laatia testamentti on kasvanut, ja tämä on lisännyt myös halua jättää perintöä hyväntekeväisyyteen. Keskiviikkona 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää. Päivän avulla halutaan muistuttaa, että testamentin avulla voi ohjata omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen.


VaLa ry selvitti elokuussa testamenttilahjoitusten merkitystä järjestöille. Kyselyyn vastasi viisitoista yleishyödyllistä yhteisöä, jotka ovat mukana VaLa ry:n koordinoimassa Hyvä testamentti -verkostossa. Kyselyn mukaan vuosien 2020–2022 aikana näiden järjestöjen vastaanottamien perintöjen arvo oli yhteensä lähes 18 miljoonaa euroa eli noin 1,2 miljoonaa kullekin järjestölle. Saatujen perintöjen määrissä ja arvoissa oli kuitenkin suurta vaihtelua yhteisöjen välillä.

Vastanneiden järjestöjen osalta myös perintöjen osuus koko vuosituotosta vaihtelee paljon ja joillakin järjestöillä niiden osuus oli jopa 50 prosenttia kysytyn kolmen vuoden aikana. Keskimäärin perintöjen osuus kokonaisrahoituksesta oli kymmenen prosentin luokkaa. Yhteensä järjestöjen tietoon oli tullut kolmen vuoden aikana lähes 80 laadittua testamenttia, joissa edunsaajana on yksi tai useampi järjestö.

Lahjoittajat kokevat huojennusta testamentin laatimisen jälkeen

Hyvä testamentti -verkoston toteuttamien kyselyjen mukaan lahjoittajan näkökulmasta tärkein syy testamentin tekemiselle tai sen harkitsemiselle on halu päättää, mihin omaisuus menee kuoleman jälkeen. Lisäksi joka kymmenes kertoo syyksi halun edistää omien arvojen mukaista toimintaa testamenttilahjoituksen avulla.

Lahjoittamista ja sen motiiveja tutkineen filosofian tohtori Suvi Heikkilän mukaan lahjoittajahaastatteluissa ilmenee, että monet vastaajat kokevat valtavaa huojennusta testamentin teon jälkeen. Heidän huolensa tulevaisuudesta oli helpottanut ja stressi sekä omasta että omaisuuden kohtalosta lauennut. Lisäksi lahjoitushetkellä heitä lämmitti tieto siitä, että testamentin avulla he jättäisivät jälkeensä jotain merkityksellistä.

Hyvä lahjoittajasuhde on molemmille osapuolille merkityksellinen

Kuluneen vuoden aikana kaikki kyselyyn vastanneet järjestöt olivat tuoneet testamenttilahjoittamisen mahdollisuutta esille verkkosivuillaan. Lisäksi monet järjestöt kertoivat siitä tukijakirjeissään (67 %) ja tapahtumissaan (33 %). Lähes puolet kyselyyn vastanneista järjestöistä ilmoitti saaneensa yli kymmenen testamenttilahjoittamiseen liittyvää yhteydenottoa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Suurin osa järjestöistä (85 %) oli ohjannut testamenttilahjoittamisesta kiinnostuneita kääntymään ulkopuolisen lakiasiantuntijan puoleen. Testamentin tekijän toiveesta järjestön toiminnasta oli kerrottu lisää postitse (78 %), ja lisäksi järjestöt olivat myös keskustelleet puhelimitse (65 %) tai kasvokkain (22 %) lahjoittajien kanssa.

”Parhaimmillaan testamenttilahjoittajan ja hyväntekeväisyysjärjestön suhde muistuttaa ystäväsuhdetta. Lahjoittaja kokee olonsa kohdatuksi ja kunnioitetuksi sekä voi luottaa siihen, että häntä ja hänen omaisuuttaan hoidetaan hyvin”, kertoo Suvi Heikkilä.


------------
Keskiviikkona 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää (Legacy Giving Day). VaLa ry ja Hyvä testamentti -verkosto haluavat päivän myötä muistuttaa, että testamentissaan voi ohjata perintöä hyväntekeväisyyteen. www.hyvätestamentti.fi-sivustollle on koottu tietoa testamenttilahjoittamisesta ja sitä kautta voi ottaa yhteyttä maksutta ja luottamuksellisesti lakiasiantuntijaan.

Hyvä testamentti -verkoston (www.hyvätestamentti.fi) järjestöt: Amnesty International, Ensi- ja turvakotien liitto, FIDA International, Greenpeace, Helsingin ensikoti, Herättäjä-Yhdistys, John Nurmisen säätiö, Kansanlähetys, Kuurojen Liitto, Lastenklinikoiden Kummit, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nicehearts ry, Partiosäätiö, Patmos Lähetyssäätiö, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plan International Suomi, Päijänteen luonnonperintösäätiö PLUPS, SEY Suomen eläinsuojelu, SOS-Lapsikylä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Lähetysseura, Suomen Meripelastusseura, Suomen Pipliaseura, Suomen Sydänliitto, Tekniikan edistämissäätiö, Tukilinja-säätiö, Vanhustyön keskusliitto ja WWF Suomi.
Kaikki järjestöt ovat Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäseniä.