Alumnikysely: Ammattimainen varainhankinta -koulutus vastaa opiskelijoiden odotuksiin

Rastor-instituutin, VaLan, SOSTEn, Fingon ja Allianssin yhteistyössä järjestämässä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa opiskelijat kehittävät organisaationsa varainhankintatyötä siten, että se vahvistaa organisaation tuloksellista toimintaa. European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin ainoana Suomessa. Seuraava Ammattimainen varainhankinta -koulutus alkaa 7.2.2024 ja ilmoittautuminen siihen on käynnissä 8.1.2024 asti.

 

 

Vuosien 2019–2023 välillä Ammattimainen varainhankinta -koulutuksen suorittaneille lähetettiin elokuussa 2023 alumnikysely. Yhteensä aikavälillä valmistui noin 80 opiskelijaa, joista 25 vastasi kyselyyn. Suurin osa vastanneista (76 %) ilmoitti työskentelevänsä tällä hetkellä järjestösektorilla.

 

Kyselyn mukaan Ammattimainen varainhankinta -koulutusohjelma vastasi kaikkien kyselyyn vastanneiden odotuksiin. Suurimmalla osalla (68 %) tärkein syy osallistua koulutusohjelmaan oli syventää varainhankinnan osaamista. 40 prosenttia vastanneista puolestaan ilmoitti motivaattoriksi varainhankinnan alalle orientoitumisen. Kolmasosalla merkittävin syy oli verkostoituminen.

 

Koulutusohjelmaan osallistumisen merkittävimmiksi hyödyiksi vastaajat luettelivat avovastauksissaan muun muassa varainhankinnan alalle orientoitumisen, uusien ideoiden heräämisen, palkannousun ja uralla etenemisen, järjestön varainhankinnan laajentamisen sekä verkostoitumisen muiden opiskelijoiden kanssa. Koulutusohjelman merkittävimpinä vahvuuksina pidettiin käytäntöön soveltuvuutta ja case-esimerkkejä (64 %), kouluttajia (60 %), ryhmätöitä (56 %) ja koulutuksen suorittamisesta myönnettävää EFA-diplomia (44 %).

 

Merkittävimpänä heikkoutena pidettiin lähiopiskelupäivien vähäisyyttä, sillä erityisesti pandemian aikana järjestettyjen kurssien opiskelupäivät pidettiin pääasiassa etäyhteyksin. Neljäsosa (24 %) piti koulutusohjelmaa liian yleistasoisena ja laajana. Varainhankinnan asiantuntijuuden kehittymisen osalta vastaajat pitivät tärkeimpänä varainhankinnan tietotaidon (60 %), data-analyysin (44 %) ja mediakompetenssin (40 %) painottamista. Vastaajat näkivät, että koulutusohjelmassa tulisi tulevaisuudessa keskittyä erityisesti digitalisaatioon ja digivarainhankintaan (64 %), tiedonhallintaan ja tietosuojaan (44 %) sekä innovaatioihin ja trendeihin (44 %).