EU-komissio hyväksyi ehdotuksen yleishyödyllisten yhteisöjen rajat ylittävän toiminnan helpottamiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt suunnitelman yleishyödyllisten yhteisöjen rajat ylittävän toiminnan yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi EU-jäsenmaissa. Tavoitteena on poistaa oikeudelliset ja hallinnolliset esteet, jotka estävät näitä organisaatioita toimimasta useissa maissa. Suunnitelmassa otetaan käyttöön uusi oikeudellinen muoto nimeltään European cross-border association (ECBA), joka varmistaa yleishyödyllisen yhteisön automaattisen tunnistamisen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän on tarkoitus vähentää yhteisöjen hallinnollista taakkaa ja mahdollistaa niiden täysimääräinen ja tasapuolinen osallistuminen EU:n sisämarkkinoille.

 

 

Tällä hetkellä noin 310 000 rajojen yli toimivaa yhteisöä ei saa yhtenäistä tunnustusta oikeuskelpoisuudestaan, minkä vuoksi niiden on usein rekisteröidyttävä uudestaan tai jopa muodostettava uusi oikeushenkilö kyseisessä jäsenvaltiossa. EU-komissio arvioi tulevan uudistuksen vähentävän hallintokuluja jopa 770 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi noin 185 000 muun yleishyödyllisen yhteisön odotetaan osallistuvan rajat ylittävään toimintaan, mikäli ehdotuksessa havaitut esteet poistetaan. Tämän arvioidaan tuottavan lisäarvoa jopa 4,2 miljardia euroa 15 vuoden aikana.

 

 

Ehdotus on linjassa EU:n laajempien tavoitteiden kanssa, joilla pyritään edistämään yleishyödyllisten yhteisöjen taloudellista ja yhteiskunnallista panosta. Ehdotus esitetään seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa siirtää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lue lisää.