World Giving Index 2022: hyvän tekeminen on maailmanlaajuisesti lisääntynyt

Charities Aid Foundation (CAF) on julkaissut ihmisten antamista ja lahjoittamista tarkastelevaa World Giving Index -tutkimusta vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2021 tutkimuksessa oli mukana 119 maata edustaen yli 90 prosenttia koko maailman aikuisväestöstä. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 127 000 ihmistä. Tutkimusraportti on luettavissa täällä. 

 

World Giving Index tarjoaa ainutlaatuisen kokonaiskuvan globaalista hyvän tekemisen kulttuurista ja sen trendeistä. Kyselyssä vastaajilta tiedustellaan kolmea asiaa viimeisen kuukauden ajalta: tuntemattoman auttamista, rahan lahjoittamista hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyön tekemistä. Näiden kysymysten perusteella jokaiselle maalle annetaan pisteet, joiden pohjalta maat asetetaan ranking-järjestykseen.

 

Sitten tuloksiin. Maailmanlaajuisesti 62 % vastaajista ilmoitti auttaneensa tuntematonta, 35 % lahjoittaneensa rahaa ja 23 % tehneensä vapaaehtoistyötä. Nämä lukemat ovat korkeammat kuin koskaan aiemmin. Ihmiset ympäri maailman ovat siis innostuneet auttamaan ja osallistumaan aiempaa enemmän huolimatta esimerkiksi pandemian aiheuttamista haasteista. 

 

Suomen osalta tulokset ovat samansuuntaisia kuin muissa korkean tulotason maissa. Suomalaisista vastaajista 53 % oli auttanut tuntematonta, 37 % oli lahjoittanut rahaa ja 23 % tehnyt vapaaehtoistyötä. Vastaavat lukemat korkean tulotason maissa keskimäärin ovat 56, 45 ja 21 prosenttia. Ainoastaan lahjoittaminen oli siis selvästi vähäisempää kuin muissa maissa. Euroopan maista Top5-joukkoihin pääsi lahjoittamisen osalta Alankomaat, Islanti ja Iso-Britannia.

 

Top5-maat kokonaisrankingissa: 1. Indonesia 2. Yhdysvallat 3. Uusi-Seelanti 4. Sierra Leone 5. Zambia ….. 74. Suomi

Top5-maat tuntemattoman auttamisessa: 1. Sierra Leone 2. Venezuela 3. Jamaica 4. Yhdysvallat 5. Nigeria ….. 95. Suomi

Top5-maat rahan lahjoittamisessa: 1. Indonesia 2. Myanmar 3. Alankomaat 4. Islanti 5. Iso-Britannia ….. 44. Suomi

Top5-maat vapaaehtoistyön tekemisessä: 1. Indonesia 2. Kenia 3. Sierra Leone 4. Zambia 5. Tajikistan ….. 63. Suomi