Osallistu OM:n kansalaisjärjestöstrategia-hankkeen verkkokeskusteluun 6.3. mennessä

VaLa uutisoi viime vuoden marraskuussa, että oikeusministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja osallisuutta tukevaa strategiaa ja sen toteuttamista. VaLa osallistui OM:n hankkeen työryhmän kokoukseen 17.1. esitellen mm. varainhankinnan nykytilaa ja tulevaisuuden skenaarioita. Työryhmä on nyt avannut verkkokeskustelun hallinnon ja järjestöjen välistä vuoropuhelua varten. Lisäksi kansalaisjärjestöstrategia-aiheinen Kansalaisjärjestöakatemia järjestetään 20.3. Helsingissä. Lue lisää hankkeesta ja ilmoittaudu verkkokeskusteluun ja Kansalaisjärjestöakatemiaan.

 

 

 

Kansalaisjärjestöstrategian puitteissa kevennetään järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa koskevaa ylimääräistä sääntelyä, selvitetään mahdollisuuksia kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa ja parannetaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta. Strategiassa on tarkoitus määritellä ne keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla hallinto mahdollistaa kansalaisjärjestöissä tehtävää, monimuotoista kansalaistoimintaa ja parantaa kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa järjestöille myönnettäviä valtionavustuksia leikataan.

 

Hanke perustuu Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaukseen sekä valtioneuvoston yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa edistävän tiedonannon linjaukseen. Kansalaisjärjestöstrategia on tarkoitus antaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä keväällä 2024 eli valmistelu toteutetaan ripeällä aikataululla.

 

Verkkokeskustelualustan Varainhankinta-osiossa selvitetään kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia kehittää omaa varainhankintaa. Osion tavoiteluonnos on seuraava: ''Varmistamme, että kansalaisjärjestöille on saatavissa julkista rahoitusta ja parannamme kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia hakea ja saada yksityistä rahoitusta toimintaansa varten.'' Työryhmä on valmistellut tämän lisäksi neljä toimenpideluonnosta, joista se pyytää käymään valmistelevaa keskustelua. Tarkoituksena on keskustella siitä, miltä tavoite vaikuttaa, minkälaisia hyötyjä on mahdollista saada aikaan siihen liittyviä toimenpiteitä toteuttamalla ja mitä asioita toimenpiteissä on otettava huomioon. 

 

VaLa osallistuu käynnissä olevaan verkkokeskusteluun erityisesti varainhankinnan toimenpide-ehdotusten osalta, ja kannustaa myös muita järjestöjä ottamaan osaa keskusteluun. VaLa tulee osallistumaan keskusteluun erityisesti seuraavien kolmen toimenpideluonnoksen kohdalla:
2. toimenpideluonnos: Avustamme kokonaisturvallisuuden edistämistä laajentamalla EU-rahoitusmahdollisuuksia.
3. toimenpideluonnos: Kehitämme valtionavustustoimintaa yhtenäistämällä valtionavustusten hallinnoinnin menettelyjä ja varmistamalla, että varainhankinnan kustannukset ovat valtionavustusten käyttöön hyväksyttäviä kustannuksia.
4. toimenpideluonnos: Laajennamme rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille osoitettujen lahjoitusten verovähennysoikeutta.
VaLa oli kuultavana aiheesta viime kesänä parlamentaarisessa neuvottelukunnassa.

Verkkokeskustelun aiheet ovat olleet esillä VaLan vaikuttamistyössä keväällä 2023. Lue lisää

VaLa kannustaa järjestöjä osallistumaan verkkokeskusteluun ja ilmoittautumaan 20.3. Kansalaisjärjestöakatemiaan.