Nonprofit Pulse 2022: Kriisien keskellä korostuu huolenpito työntekijöistä ja lahjoittajista

Kansallisten varainhankintayhdistysten ja muiden vastaavien elinten verkosto European Fundraising Association EFA pyrkii vahvistamaan ja kehittämään varainhankinnan toimialaa kaikkialla Euroopassa. Kolmatta kertaa toteutettu EFAn ja Salesforcen Nonprofit Pulse -tutkimus tutkii eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen nykytilannetta, haasteita ja mahdollisuuksia. Koko raporttiin pääsee tutustumaan tästä. 

 

 

Kriisiaikojen yhä jatkuessa Ukrainassa käytävän sodan, inflaation sekä energia- ja elinkustannuskriisin myötä järjestöt ympäri Euroopan kokevat haasteita varainhankinnassaan sekä muissa toiminnoissaan. Elinkustannuskriisin nähtiin iskeneen kaikkein eniten Iso-Britanniaan ja Irlantiin, joten tutkimuksen alueelliset erot kannattaa tuloksia tarkastellessa pitää mielessä.

 

Lähes puolet vastanneista kertoi kamppailevansa kasvavan työmäärän kanssa, minkä katsottiin johtuvan esimerkiksi kasvaneesta palveluiden tarpeesta ja vaikeuksista kerätä riittävästi varoja. Ratkaisuiksi ongelmiin järjestöt pyrkivät esimerkiksi monipuolistamaan kanaviaan, investoimaan markkinointiin ja viestintään sekä siirtämään huomiota erityisesti jo olemassa oleviin tukijoihin sekä pitkäaikaisten lahjoittajasuhteiden luomiseen.

 

Kaikesta huolimatta järjestöt kokivat onnistuneensa ketterinä, joustavina ja kriisin kestävinä toimijoina, jotka pystyivät vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen sekä edistämään digitalisaatiotaan. Yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä koettiin järjestön työntekijöiden ja heidän hyvinvointinsa tukeminen. Kolmasosa vastanneista koki sen yhdeksi avainhaasteistaan vuonna 2022.

 

Tutkimuksen pohjalta EFA ja Salesforce suosittelevat järjestöjä seuraaviin panostuksiin ja toimenpiteisiin. 1. Keskity lahjoittajasuhteiden hoitoon ja pyri hyödyntämään suhteita sekä lyhyen että pidemmän aikavälin tukemiseen kannustamiseksi. 2. Ota huomioon tukijoiden taloudelliset huolenaiheet, kun kerrot avun tarpeesta. 3. Ole läpinäkyvä lahjoitusten käytöstä ja siitä, millaisia vaikutuksia niiden kautta saadaan aikaan. 4. Pidä huolta järjestön työntekijöistä - he ovat järjestön tärkein voimavara. 5. Käytä tarvittaessa järjestön olemassa olevia resursseja yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien etsimiseen pienentääksesi järjestön työntekijöiden työtaakkaa.