​Sisäministeriön tiedote (6.11.2020): Vapaaehtoista päästökompensaatiota koskeva rahankeräyslain muutos lausuntokierrokselle

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntopyyntöjä liittyen hallituksen esitysluonnokseen rahankeräyslain muuttamisesta. Esityksen mukaan vapaaehtoiset päästökompensaatiopalvelut rajattaisiin rahankeräyslain soveltamisalan ulkopuolelle. Jatkossa vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta ei edellyttäisi rahankeräyslupaa. Lue ministeriön tiedote

Sisäministeriö käynnisti huhtikuussa taustaselvityksen, jossa kuultiin laajasti eri sidosryhmiä ja selvitettiin mahdollisia lakimuutoksia sekä niiden vaikutuksia. Selvityksen pohjalta on päädytty esittämään vapaaehtoisen päästökompensaation rajaamista lain ulkopuolelle.

Tutustu lakihankkeeseen