VaLan näkemys Orpon hallituksen päätökseen lahjoitusten verovähennysuudistuksesta

Kehysriihessä päätettiin, että lahjoitusvähennys laajennetaan lahjoituksiin nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja tietyt ehdot täyttäville lapsijärjestöille vuodesta 2026 alkaen.

 

Julkisen talouden suunnitelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa 25.4.2024. Tarkemmat yksityiskohdat, kuten miten verovähennysoikeuden piirissä olevat lahjoituskohteet määritellään tai mitkä ovat lahjoitussummien verovähennyskelpoiset ala- ja ylärajat, selviävät uudistuksen valmistelutyön päätyttyä.

 

Kehysriihen ehdotus on tunnustus lahjoitusten merkitykselle järjestöjen yleishyödylliseen työhön ja vie lahjoitusten verovähennystä koskevaa sääntelyä oikeaan suuntaan; hallitus on päättänyt leikata järjestöjen rahoituksesta, joten kompensoivia toimia tarvitaan. Muiden maiden kokemusten mukaan laajempi verovähennysoikeus kannustaa yhä useampia lahjoittamaan. Se lisää luottamusta rahankeräyksiä kohtaan kansalaisten ja yritysten keskuudessa.

 

Ikävä kyllä kehysriihen päätös ei ole tasapuolinen koko järjestösektorille. Suomalaisten suosituimmat lahjoituskohteet ovat vähennysoikeuden ulkopuolella. Näitä ovat muun muassa heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kotimaassa, humanitaarinen apu ja katastrofit, ympäristön- ja luonnonsuojelu, eläinten hyvinvointi sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito. Lahjoitusten verovähennysoikeus tulisi laajentaa koskemaan kaikkia rahankeräysluvan omaavia tahoja, joita Poliisihallitus hallinnoi ja valvoo.

 

Orpon hallituksen mukaan kehysriihen kokonaisuudessa on huomioitu päätösten oikeudenmukaisuus. Tästä huolimatta oikeudenmukaisuus ei tässä päätöksessä toteudu.