Tiedote 4.4.2024: Tutkimuksen mukaan lahjoittaminen ja auttaminen kiinnostavat suomalaisia

Tuoreen tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet suomalaisista osallistuu hyväntekeväisyyteen joko raha-, vaate- ja tavaralahjoituksin tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Suosituin lahjoituskohde nyt ja tulevaisuudessa on heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kotimaassa. Myös humanitaariseen apuun ja eläinten hyvinvointiin halutaan suunnata apua. Tämä selvisi VaLa ry:n teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin miten suomalaiset auttavat nyt ja miten he suhtautuvat lahjoittamiseen tulevaisuudessa.


59 prosenttia vastaajista kertoi osallistuneensa viime joulu-tammikuun aikana hyväntekeväisyyteen jollain tavalla. Yli neljännes vastaajista kertoi lahjoittaneensa vaatteita tai tavaroita. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2021 selvityksessä joka kymmenes vastaajista kertoi osallistuneensa vaate- tai tavarakeräyksiin.

’’On hienoa, että suomalaiset ovat yhä enemmän halunneet tehdä vaate- ja tavaralahjoituksia. Nyt julkaistuissa luvuissa näkyy kasvava tietoisuus sekä kestävyyteen vaikuttavista valinnoista että ilmastonmuutoksen haasteista. Ympäristön kannalta on aina paras vaihtoehto, että vaatteiden elinikä on mahdollisimman pitkä eli että ne menevät sellaisenaan uudelleenkäyttöön. Lahjoitukset kielivät myös suomalaisten vahvasta halusta auttaa sodan keskellä olevia ja Suomeen paenneita ukrainalaisia sekä muita hädän keskellä eläviä’’, UFF:n toimitusjohtaja Virve Groning sanoo.

 

Yli 40 prosenttia suomalaisista tekee rahalahjoituksia


42 prosenttia vastaajista ilmoitti tekevänsä rahalahjoituksia säännöllisesti tai satunnaisesti. Yleisin tapa tehdä rahalahjoituksia on lahjoittaa satunnaisesti eri järjestöille (28 %). Ylivoimaisesti suosituin lahjoituskohde oli heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kotimaassa, johon 38 prosenttia lahjoittaneista kertoi antaneensa rahallista tai muuta apua. Seuraaviksi yleisimmät kohteet olivat humanitaarinen apu ja katastrofit (21 %), eläinten hyvinvointi (16 %) ja heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kehitysmaissa (16 %). Vuoden 2022 kyselyssä puolet vastaajista ilmoitti antaneensa rahallista tai muuta tukea Ukrainan sodasta kärsiville, ja 41 prosenttia humanitaariseen apuun sekä katastrofiapuun.

’’Suomen Pelastusarmeijan säätiö tekee hyväntekeväisyystyötä pääasiassa kotimaan heikommassa asemassa olevien hyväksi, joita tukee kaksi suurinta keräystämm. Ylivoimaisesti suurin osa tuotosta tulee juuri tähän tarkoitukseen ja siinä mielessä koemme tutkimustuloksen hyvänä uutisena. Oma kokemuksemme on yhdenmukainen näiden tulosten kanssa: kotimaan heikoimmassa asemassa olevat ovat lähinnä suomalaisten sydämiä’’, sanoo Pelastusarmeijan markkinoinnin ja yritysyhteistyön vastaava Mira Vuorenpää.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta ilmoitti voivansa tulevaisuudessa antaa rahallista tai muuta apua hyväntekeväisyyteen. Kun vastaajilta tiedusteltiin mitä kohteita tulevaisuudessa avustaisi, nousee heikoimmassa asemassa olevien auttaminen kotimaassa selkeästi muiden kohteiden edelle (47 %). Seuraavilta sijoilta löytyvät eläinten hyvinvointi (30 %), sairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja sairastuneiden tukeminen (30 %) sekä humanitaarinen apu ja katastrofit (29 %). Vain 11 prosenttia tutkittavista vastasi, ettei luultavasti tukisi tulevaisuudessa mitään kohdetta. Luku on pienempi kuin vuonna 2022 (14 %).

Lisätietoja: VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski p. 040 5963763

------------
YouGov toteutti Lahjoittajatutkimuksen 22.-31.1.2024 Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n toimeksitannosta. Siihen vastasi 1009 yli 18-vuotiasta suomalaista ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin n. ± 3,0 prosenttiyksikköä.
IRO Research Oy toteutti VaLa ry:n toimeksiannosta vastaavan kaltaisen Lahjoittajatutkimuksen 12.–20.4.2022.
Taloustutkimus Oy toteutti VaLa ry:n toimeksiannosta Lahjoittajatutkimuksen
7.–10.12.2021, jossa kohderyhmänä oli 15-79-vuotiaat.