Tiedote 30.3.: Suomalaiset suhtautuvat vaatelahjoittamiseen entistä myönteisemmin

Maaliskuussa 2021 Taloustutkimuksella teetetyn tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen vaatelahjoittamiseen on entistä myönteisempää. Yleishyödyllisten organisaatioiden, UFF:n, Fidan ja SPR Kontin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisista noin 80 % lahjoittaa vaatteita joko säännöllisesti tai satunnaisesti ja lahjoittajista lähes 90 % ohjaa vaatelahjoituksia hyväntekeväisyyteen. Suomalaiset pitävät mahdollisuutta tehdä vaatelahjoituksia tärkeänä. Tutkimuksen vastaajien kesken korostuivat vaatelahjoittamisen ympäristöhyödyt sekä hyväntekeväisyys- ja työllisyysvaikutukset. Lue tiedote


Vaatelahjoittajat arvostavat vaatteiden uudelleenkäytön ympäristöhyödyt korkealle. Yli 93 % vastaajista piti vaatelahjoittamisen yhtenä tärkeimmistä syistä sen jätemäärää sekä ympäristökuormitusta vähentäviä vaikutuksia. Vastaajista 88 % lisäksi näki hyväntekeväisyyden olevan merkittävä syy vaatelahjoittamiselle. Kolme neljästä vastaajasta arvosti lahjoittamissyynä myös vaatteiden kierrättämisen ja uusiotuotteiden valmistamisen työllistäviä vaikutuksia. 


Suomalaisten hyväntekeväisyyteen lahjoittamilla vaatteilla saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä. Sellaisenaan käyttökelpoisten vaatteiden uudelleenkäyttö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto vähentäen jätteen määrää, energian ja veden kulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä haitallisten kemikaalien käyttöä.

UFF:lle, Fidalle ja SPR Kontille lahjoitettiin vaatteita ja kodintekstiilejä vuonna 2020 yhteensä noin 18 miljoonaa kiloa. Kaikki ehjät ja puhtaat vaatteet ja kodintekstiilit voi lahjoittaa uudelleenkäyttöön hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta.

Kysely teetettiin UFF:n, Punaisen Ristin Kontin sekä Fidan toimeksiannosta. Kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat suomalaiset kuluttajat suurista kaupungeista. Maaliskuussa 2021 Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1102 henkilöä.