TIEDOTE 29.9.2020: Järjestöt kouluttautuvat varainhankintaan – julkisen rahoituksen käyttöön kaivataan joustavuutta

Julkisen rahoituksen väheneminen tulevina vuosina aiheuttaa haasteita kansalaisjärjestöjen toiminnalle. Useat järjestöt ovat investoineet jo nyt yksityisrahoituksen hankkimiseen kouluttamalla työntekijöitään varainhankinnan ammattilaisiksi. Haasteeksi koetaan myös se, että julkista rahoitusta ei saa käyttää tulevaisuuden rahoituksen varmistamiseen.


Julkinen rahoitus on monelle kansalaisjärjestölle elintärkeää toiminnan jatkumisen kannalta. Sen saaminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Rahoituksen haasteet voivat pitkällä tähtäimellä johtaa siihen, että avuntarvitsijat tulevat kärsimään. Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä monella eri sektorilla, muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, luonnon ja eläinten hyvinvoinnin parissa sekä kehitysaputyössä.


Kansalaisjärjestöt peräänkuuluttavat julkisen rahoituksen käyttöön joustavuutta. Tällä hetkellä julkista rahoitusta ei saa käyttää tulevaisuuden rahoituksen varmistamiseen eli varainhankintaan. Avustusvarojen joustavampi käyttö antaisi järjestöille mahdollisuuden panostaa ammattimaiseen varainhankintaan sekä määrällisesti että laadullisesti.

”Kansainvälisesti on jo nähtävillä trendi, että järjestö saa käyttää osan useammalle vuodelle myönnetystä rahoituksesta tulevaisuuden rahoituksen hankkimiseen. Toivoisimme samanlaista kehitystä myös Suomeen”, sanoo VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Koulutuksella voimaa varainhankintaan

Vastauksena haasteelliselle tilanteelle monet järjestöt ovat ryhtyneet kouluttamaan työntekijöitään varainhankinnan ammattilaisiksi. Järjestöjen apuna on vuonna 2016 käynnistetty Ammattimainen varainhankinta -koulutusohjelma. Sen oppilaitoksena toimii Rastor-instituutti yhteistyössä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sekä Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n kanssa.

”Kiinnostus uuteen koulutusohjelmaan oli heti alussa suurta. Koulutus kestää puolitoista vuotta, ja nyt viidennen kurssin valmistuttua on Suomessa yli sata erikoisammattitutkinnon suorittanutta varainhankkijaa”, kertoo erityisasiantuntija Jussi Perämäki SOSTE:sta.

Monet varainhankkijat tulevat alalle ”vahingossa”. Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan yhteinen nimittäjä varainhankinnan työn aloittamiselle on henkilökohtainen intohimo ja kiinnostus avustustyön kohteeseen, oli kyse sitten luonnon suojelusta tai lasten hyvinvoinnin turvaamisesta.

”Varainhankintaa on opittu ja opitaan edelleen työn ja kokemuksen kautta. Tutkintokoulutus antaa työnantajalle varmuuden työntekijänsä tiedoista ja taidoista. Lisäksi se varmistaa, että työssään varainhankkija huomioi niin kansalliset kuin kansainvälisetkin varainhankinnan säädökset ja eettiset periaatteet. Näin vahvistetaan myös lahjoittajien kiinnostusta ja luottamusta auttamisen kohteeseen”, Tornikoski sanoo.

European Fundraising Association (EFA) on myöntänyt sertifikaatin ammattimaisen varainhankinnan koulutusohjelmalle. Opetushallituksen virallisen tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon lisäksi koulutuksen suorittaneet saavat EFA Certification -diplomin. EFA:n sertifikaatteja on myönnetty vuodesta 2007 alkaen, ja tällä hetkellä EFA Certification -opinnot voi suorittaa Suomen lisäksi kymmenessä muussa Euroopan maassa.

Lisätietoja koulutusohjelman ohjausryhmän edustajilta:
SOSTE: Jussi Perämäki p. 044 7222313
VaLa: Pia Tornikoski p. 040 5963763