Tiedote 12.6.2024: Tutkimuksen mukaan yli puolet pk-yrityksistä tukee hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa

Yli puolet (53 %) pk-yrityksistä lahjoittaa hyväntekeväisyyteen tai tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, johon vastasi 300 yritystä. Runsaimmin kokemusta lahjoittamisesta tai yhteistyöstä useammankin järjestön kanssa oli kaupan- ja palvelualoilla toimivilla sekä liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään suurimmilla yrityksillä.

 

Taloustutkimus toteutti toukokuun lopussa kyselyn, jolla selvitettiin yritysten näkemyksiä liittyen hyväntekeväisyyteen lahjoittamiseen sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön. Suurin osa vastaajista omasi jo kokemusta joko lahjoittamisesta tai yhteistyöstä. Lisäksi vastaajista yhdeksän prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut yhteistyöstä, mutta siitä ei vielä ollut kokemusta.


Yritykset kokevat heikon taloudellisen tilanteen esteeksi lahjoitusten tekemiselle


Reilu kolmannes yritystutkimukseen vastanneista ei ollut kiinnostunut lahjoittamaan eikä tekemään järjestöyhteistyötä. Merkittävä osa näin vastanneista edusti pieniä yrityksiä tai rakennus- tai teollisuusalaa. Ylivoimaisesti merkittävimmäksi syyksi (40 %) kiinnostuksen puutteeseen vastaajat ilmoittivat huonon taloudellisen tilanteen.


”Tutkimusten mukaan suurin syy lahjoittamatta jättämiseen on taloudellinen tilanne niin yritysten kuin kansalaistenkin keskuudessa. Harvempi kertoo, että siihen ei olisi halua. Kaikkien lahjoittajien pienemmätkin tuet ovat järjestöille arvokkaita”, muistuttaa VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.


Lahjoitusten verovähennys kannustaisi yrityksiä lahjoittamaan


Pk-yritysten päättäjiltä kysyttiin, lahjoittaisivatko ne järjestöille, mikäli lahjoituksille myönnettäisiin nykyistä laajempi verovähennysoikeus. Lähes kaksi viidestä (38 %) yrityksestä lahjoittaisi varmasti tai todennäköisesti. Mitä suurempi yritys liikevaihdoltaan ja henkilöstömäärältään sitä useammin lahjoittaisi vähennysoikeuden myötä. Erityisesti yli 50 henkilöä työllistävät (49 %) ja yli 10 miljoonan euron liikevaihdon omaavat (51 %) yritykset lahjoittaisivat vähennysoikeuden laajentumisen myötä.

 

Tällä hetkellä yli 850 euron lahjoitukset tieteelle, taiteelle ja kulttuurille ovat yrityksille osin vähennyskelpoisia. Tätä summaa pienempien yrityslahjoitusten osalta lahjoituskohteiden määrittely on kattavampi, joskin määrittelyssä korostetaan paikallisuutta sekä yrityksen toimialaa lähellä olevalle taholle lahjoittaminen. Tiukentuvassa julkisen rahoituksen tilanteessa selvä enemmistö (75 %) järjestöistä pitää aiemmin keväällä toteutetun järjestötutkimuksen mukaan lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista hyvänä julkisena toimenpiteenä järjestöjen yksityisrahoituksen kehittämiseksi. Nykyhallituksen kehysriihen päätöksenä Suomeen oltaisiin mahdollistamassa lahjoitusten verovähennyskäytäntöä osittain myös yksityishenkilöille. Vähennyskelpoisten lahjoituskohteiden laajempi määrittely olisi paikallaan niin yrityksille kuin kansalaisille. Kehysriihen päätöksellä lahjoitusvähennyksen ulkopuolelle jäisivät suomalaisten suosituimmat lahjoituskohteet, kuten sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, ympäristön- ja luonnonsuojelu, humanitaarinen apu ja katastrofit sekä eläinten hyvinvointi.


"Yliopistojemme onnistunut varainhankinta viime vuosien aikana on todiste siitä, että yritysten ja kansalaisten lahjoitusinnon edistämiseksi erilaisilla julkisilla toimilla on merkitystä. Verovähennysoikeuden laajennus niin lahjoituksen antajien kuin saajien osalta olisi tunnustus kansalaisjärjestöjen toiminnan merkitykselle yhteiskunnassa", tiivistää Tornikoski.


Lisätietoja:
VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski p. 040 5963763
• Yrityshaastattelut tehtiin 20.-28.5.2024 Taloustutkimuksen Business Telebusissa, joka tavoittaa valtakunnallisesti 300 pk-yritysten (5-249 henkilöä työllistävää) päättäjää. Kyselyllä selvitettiin yritysten näkemyksiä liittyen lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen sekä yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön.
• Taloustutkimus toteutti VaLa ry:n ja oikeusministeriön toimeksiannosta Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset -tutkimuksen. Tutkimus selvitti suomalaisten kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksen kehitystä ja tulorahoituksen lähteitä liittyen valtionavustuksiin ja yksityisrahoitukseen. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina 20.-27.3.2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 120 järjestöjen varainhankinnasta ja taloudesta vastaavaa henkilöä.