Rahankeräyslaki uudistui ja tuli voimaan 1.3.2020

Uuden rahankeräyslain myötä rahankeräysten lupamenettelyn sääntelyä on muutettu ja luvan hakemista Poliisihallitukselta on helpotettu. 1.3. alkaen rahankeräysluvat eivät ole enää määräaikaisia vaan toistaiseksi voimassa olevia. Uusi laki myös mahdollistaa pienimuotoisten rahankeräysten eli pienkeräysten järjestämisen poliisilaitoksille tehtävän ilmoituksen nojalla.

Lue lisää tietoa poliisi.fi

Tutustu rahankeräyslakiin finlex.fi

Ennen 1.3. myönnetyt rahankeräysluvat pysyvät lupaehtojen mukaisesti voimassa

Vuoden 2006 rahankeräyslakia sovelletaan edelleen kaikkiin lupa-asioihin, jotka ovat tulleet vireille ennen 1.3.2020. Vanhan lain mukaisesti myönnetyt luvat pysyvät voimassa lupaehdoissa määrättyyn päivään asti, ja niihin sovelletaan keräyksen järjestämisen ja kerättyjen varojen käytön osalta vanhan lain säännöksiä. Vanhan rahankeräyslain nojalla myönnetyt luvat ovat kaikki määräaikaisia. Kerättyjen varojen käytöstä raportoidaan tekemällä lupaehtojen mukaiset rahankeräystilitykset. Myös mahdolliset muutoshakemukset vanhoihin lupiin tehdään vanhan lain säännösten mukaisesti.
Ennen uuden lain voimaantuloa jätetyt hakemukset käsitellään ennen 1.3.2020 olleiden säännösten mukaisesti.

Pienkeräykset
Pienkeräyksen järjestämisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen pienkeräyksen aloittamista. Poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa keräyksen järjestäjälle pienkeräysnumeron. Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa ja se voi kestää enintään kolme kuukautta. Keräyksen saa järjestää enintään kaksi kertaa kalenterivuodessa.