Oikeusministeriön tiedote yhdistysten vuosikokousjärjestelyistä poikkeusaikana

Hallitus esittää väliaikaista sääntelyä, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti. Muutosten ehdotetaan olevan voimassa syyskuun loppuun.

- Ehdotuksen mukaan yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan myöhentää niin, että ne pidetään syyskuun loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

- Ehdotetulla lainmuutoksella myös helpotetaan kokousten järjestämistä etäosallistumisen ja valtuutusten avulla. Rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voisi ehdotuksen mukaan osallistua tietyin rajauksin asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen hallitus voi myös sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.


Lue lisää oikeusministeriön sivuilta


Verohallinto on antanut veroilmoitusten jättämiselle kuukauden lisäajan

Useilla yhdistyksillä ja säätiöillä päättyy tilikausi joulukuussa. Normaalisti veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen Verohallinto pidentää veroilmoitusaikaa kuukaudella niiltä asiakkailta, joiden tilikausi on päättynyt joulukuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Joulukuussa päättyneeltä tilikaudelta veroilmoitus on annettava 1.6.2020 mennessä. Veroilmoitus annetaan yleisimmin sähköisesti OmaVeron kautta.