Lahjoitusten verovähennysoikeus saatava eurooppalaiselle tasolle

VaLa ry:n selvityksen mukaan yli 40 prosenttia suomalaispäättäjistä oli sitä mieltä, että järjestöjen julkinen rahoitus vähenee ja järjestöjen tulee hankkia yhtä suurempi osuus rahoituksestaan yksityisen rahoituksen kautta. Nykyisessä talousnäkymässä ja erityisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksien tiukentuessa päättäjien taholta edellytetään toimia, joilla vahvistetaan yleishyödyllisten yhteisöjen yksityisrahoituksen edellytyksiä.

Suomessa on tällä hetkellä voimassa yksi Euroopan suppeimmista lahjoitusten verovähennyskäytännöistä, jos tarkastellaan lahjoituskohteita. Lahjoitukset tieteelle, taiteelle ja kulttuurille sekä yliopistoille on osin verovähennyskelpoisia. Suomalaisten suosituimmat lahjoituskohteet kuten lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi tehtävä työ Suomessa, kehitysmaiden lasten ja nuorten auttaminen sekä katastrofiapu eivät oikeuta verovähennykseen. 

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mielestä lahjoitusten verovähennysoikeutta pitäisi Suomessa laajentaa. 
- Lahjoitusten merkitys on kasvanut samalla, kun julkista rahoitusta on leikattu, eivätkä muutkaan rahoituskanavat ole helppoja. Tässä tilanteessa lahjoitusten verovähennys olisi arvokas kannuste. 
Vuonna 2011 vietettiin Euroopan parlamentin aloitteesta vapaaehtoistyön teemavuotta. EU-maissa on laaja yksimielisyys vapaaehtoistyön merkittävästä asemasta ja noin 22–23 prosenttia eurooppalaisista osallistuu vapaaehtoistyöhön. Teemavuoden suosituksiin kuului vapaaehtoistyöstä annettujen korvausten verovapauden lisäksi lahjoitusten verovähennysoikeus. Lue SIrpa Pietikäisen haastattelu 

Monessa Euroopan maassa yritysten yhteiskunnallinen aktiivisuus näkyy myös työntekijöiden kannustamisena ajan tai rahan antamiseen. Lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisessa tulisikin huomioida, että se mahdollistaa vähennyskelpoiset lahjoitukset yhä useammalle taholle. 
- Nykyiset verovähennyskelpoiset hyvän tekemisen kohteet eivät välttämättä ole kaikille mielekkäitä. Tässä asiassa verotuspäätöksillä on iso merkitys siihen, miten yrityksiä kannustetaan osallistumaan yhteisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen, kertoo VaLan pääsihteeri Pia Tornikoski.

Valtaosa VaLan selvitykseen vastanneista päättäjistä katsoi valtiovallan roolin tärkeäksi kansalaisaktiivisuuden ja lahjoitusinnon lisäämisessä. Rooli koetaan myös tärkeäksi yritysten kannustamisessa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Hieman yli puolet päättäjistä (56 %) kannattaa yritysten ja yhteisöjen tekemien lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamista.