Kesän 2020 katuvarainhankintaan laadittiin suosituksia

Katuvarainhankinnan eli feissauksen käynnistäminen poikkeustilan rajoitusten jälkeen on monelle järjestölle tärkeää kuukausilahjoittajien saamiseksi. Järjestöjen yhteistyössä tehdyn selvityksen perusteella on laadittu suosituksia feissauksen toteuttamiselle.

VaLan jäsenjärjestöistä Amnesty, Greenpeace ja Plan International Suomi ovat yhdessä Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen UNICEF:n kanssa laatineet selvityksen koronan vaikutuksista feissaukseen. Feissauksen aloittaminen uudelleen on monelle järjestölle elintärkeää pitkäkestoisen rahoituksen turvaamiseksi. Samalla se voi sisältää riskitekijöitä niin työterveyden, epidemian leviämisen kuin feissausta harjoittavien järjestöjen maineen kannalta. Järjestöt ovat koonneet selvityksestä huomioita ja suosituksia, jotka voivat auttaa feissausta harjoittavia järjestöjä sekä edistää lahjoittajien turvallisuutta.


- Feissauksen aloittaminen tulee tehdä turvallisesti ja järjestöjen tulee aktiivisesti etsiä turvallisia keinoja feissaukselle.
- Feissauksessa tulee noudattaa viranomaisohjeita ja -suosituksia.
- Järjestöillä on vastuu feissareiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
- Feissari voi työssään altistua koronavirustartunnalle ja levittää sitä eteenpäin. Järjestöjen tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin näiden riskien minimoimiseksi.
- Feissareiden käyttöön on hankittava sellaiset välineet ja varusteet, jotka ovat välttämättömiä tartuntariskin pienentämiseksi.
- Feissarit on tärkeä kouluttaa korona-aikaan liittyvistä riskeistä ja niiden vähentämisestä.
- Johtamis- ja feissauskäytännöt on tärkeä päivittää huomioimaan poikkeuksellinen tilanne ja sen aiheuttamat riskit.
- Feissareiden, tiiminvetäjien, koordinaattoreiden, luottamus- ja työsuojeluvaltuutettujen sekä järjestöjen välillä on tärkeä ylläpitää aktiivista ja avointa dialogia.
- Järjestöjen on tärkeä oppia yhdessä ja jakaa aktiivisesti tietoja niin toimivien ja turvallisten kuin toimimattomien käytäntöjen osalta. Järjestöjen tulee myös olla valmiita muuttamaan toimintaansa uuden tiedon ja ohjeistusten valossa.
- Päättäessään omasta feissaustoiminnastaan järjestöt ymmärtävät jakavansa vastuun järjestökentän maineesta.

Lisätietoja: Nora Huhta, nora.huhta(a)plan-international.org, puh. 040 7530 250