KANE:n tiedote (25.5.2020): Järjestöt kokevat vaikuttamismahdollisuutensa hyviksi

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kyselyn mukaan kansalaisjärjestöillä hyvät osallistumismahdollisuudet. Järjestöjen mielestä rahoituskäytännöt ovat tiukentuneet.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE on julkaissut selvityksen, jossa järjestötoimijoilta kysyttiin heidän roolistaan ja osallisuudestaan julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa. Suomalaiset järjestötoimijat kokevat mahdollisuutensa osallistua ja vaikuttaa julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin vähintään melko hyviksi. Yleiset asenteet kansalaisjärjestöjä kohtaan ovat järjestötoimijoiden mukaan parantuneet viime vuosina, mutta tästä huolimatta julkisten avustus- ja rahoituskäytäntöjen koetaan tiukentuneen. Raportti 'Järjestöjen rooli ja osallisuus julkisen hallinnon valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa' julkaistiin 25.5. Lue lisää oikeusministeriön sivuilta