Edelman Trust Barometer: Muista instituutioista poiketen luottamus järjestöjä kohtaan lisääntynyt monissa maissa

Edelman on julkaissut vuosittaisen Trust Barometer -tutkimuksen, jossa tarkastellaan ihmisten luottamusta eri instituutioihin - yrityksiin, julkishallintoon, järjestöihin ja mediaan. Edelman on globaali viestintäyritys, joka tekee yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa kehittääkseen niiden brändejä ja mainetta. Tämän vuoden tutkimuksen aineisto on kerätty 28 maassa viime marraskuun aikana online-haastatteluin. Tutkimuksessa oli kokonaisuudessaan mukana 36 000 vastaajaa, kustakin maasta vähintään 1 150. Suomi ei ollut mukana tutkimuksessa.

Tämän vuoden tutkimustulosten mukaan globaalilla tasolla ihmiset luottavat eniten yrityksiin (61 %) ja järjestöihin (59 %). Sen sijaan luottamus julkishallintoon ja mediaan oli alhaisempaa (52 % ja 50 %). Järjestöt nähtiin yritysten rinnalla yhteiskuntien yhdistävinä voimina (50 %) erottavien voimien sijaan (29 %). Lisäksi yli puolet vastaajista vastasi järjestöjen vahvuuksiksi toimia johtavassa ja koordinoivassa asemassa laajojen, yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa sekä näihin liittyvien suunnitelmien ja strategioiden onnistuneessa toteuttamisessa.

Järjestöt nähtiin yritysten ohella kyvykkäinä ja tehokkaina ajureina positiivisten muutosten edistämisessä, minkä lisäksi ne koettiin selvästi muita instituutioita oikeudenmukaisempina ja reilumpina. Kaikkien instituutioiden osalta tiedon laatua pidettiin tärkeimpänä luottamuksen kasvattajana, minkä lisäksi järjestöissä myös tehokas vallankäyttö, yhteistyö muiden instituutioiden ja organisaatioiden kanssa, johtajuuden omaksuminen sekä muutosjohtaminen ja näissä onnistuminen nähtiin luottamusta kasvattavina tekijöinä.

Huolestuttavaa kokonaiskuvassa on, että barometrin mukaan luottamus instituutioihin on demokraattisissa maissa vähentynyt selvästi. Luottamus järjestöihin ei kuitenkaan ollut heikentynyt yhtä laajasti kuin muissa instituutioissa; 17 maassa luottamus järjestöjä kohtaan oli itseasiassa lisääntynyt aiemmasta. Sen sijaan luottamus yrityksiä kohtaan oli vähentynyt 11, luottamus mediaan 15 ja luottamus julkishallintoon 17 maassa. Toisaalta tutkimuksen seitsemästä Euroopan maasta Saksassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa luottamus järjestöihin oli pudonnut aiemmasta.

 

Barometrin tuloksiin voi perehtyä kokonaisuudessaan klikkaamalla alta.

Edelman Trust Barometer 2022 -raportti