Alv-velvollisten yritysten lahjoitukset Ukrainasta pakeneville vapautetaan arvonlisäverosta

Hallitus antoi toukokuussa eduskunnalle esityksen arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Ehdotus hyväksyttiin ja Verohallinnon uutisen aiheesta voi lukea koko laajudessaan täältä

Arvonlisäverolakia muutetaan väliaikaisesti niin, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tavaroiden kotimaiset myynnit ja yhteisöhankinnat eli ostot muista EU-maista ovat arvonlisäverottomia. Myös tällaisten tavaroiden luovutuksiin liittyvät palvelut ovat arvonlisäverottomia.

Verottomuus koskee lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Alv-rekisterissä oleva yritys saa vähentää näiden tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyneen arvonlisäveron alv-ilmoituksellaan. Kyse on ns. nollaverokannasta.

Tavarat voivat olla esimerkiksi elintarvikkeita, hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita, vaatteita, peitteitä ja hätämajoitustarvikkeita. Tavaroihin liittyvä palvelu voi olla esimerkiksi ateriapalvelu. Muutoksella täydennetään näiden tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta. Euroopan komissio antoi 1.7.2022 väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen, jonka mukaan Ukrainan sotaa pakeneville tai Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille lahjoitettavien tai saataville asetettavien tavaroiden maahantuonti vapautetaan tuontitulleista ja arvonlisäverosta.

Arvonlisäverolaissa säädetty tavaroita ja palveluita koskeva verottomuus on väliaikainen. Verottomuutta sovelletaan 24.2.2022 - 31.12.2022 tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan eli verottomuus tulee voimaan taannehtivasti.