Vastuullinen Lahjoittaminen - Ansvarsfullt Donerande

VaLa on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto.

VaLan missiona on määritellä ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että:
- yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita
- varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista  
- Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla.

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita