Varainhankinta on tärkeää tuloa yhteisöille

Erilaisin varainhankinnan muodoin järjestöt keräävät vuosittain arvioiden 436 miljoona euroa toimintansa rahoitukseen (Taloustutkimus 2016).

Julkiset avustukset ovat merkittävässä roolissa järjestöjen toiminnan toteutumiselle. Tulevaisuudessa muiden rahoituslähteiden löytäminen on monelle järjestölle elinehto. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, myyjäiset, yritysyhteistyö, kolehdit, arpajaiset, joukkorahoitus. Edistämällä varainhankinnan ammattimaisuutta ja kehittämällä lahjoituskulttuuria järjestöt onnistuvat tulevaisuudessakin rahoittamaan merkittävää työtään. Tutustu varainhankinnan koulutuksiin

Järjestöt uskovat varainhankinnan kasvuun 

Kerta- ja kuukausilahjoitukset (45 % ja 18 %), jäsenmaksut (37 %) sekä tapahtumat ja tuotemyynti (28 %) ovat tärkeitä tuloja järjestöjen toiminnan rahoittamisessa. Joka kolmas järjestö aikoo panostaa yksityishenkilöiltä saatuihin kertalahjoituksiin sekä yritysyhteistyöhön.

Tutkimusraportti: Kansalaisjärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten nykytila 2016 (Taloustutkimus 2016)

VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita