VaLa vaikuttaa ja kehittää

VaLan toiminnan pääpainopisteenä on varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen ja vaikuttamistyö. Syyskokouksessa 31.10.2016 hyväksyttiin VaLan toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

VaLan työ varainhankinnan toimintaympäristön kehittämiseksi toteutuu seuraavien alatavoitteiden mukaisesti:
1. Lahjoittaminen ja verotus
2. Varainhankinnan kulut
3. Rahankeräyslain kehittäminen
4. Kansainvälinen yhteistyö

Vaikuttamistyö jakaantuu seuraaviin alatavoitteisiin:
1. Jäsenjärjestöpalvelut
2. Varainhankinnnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta
3. Hyvän hallintotavan edistäminen
4. Viestintä

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan on kirjattu VaLan strategisen toiminnan tavoitteet, jotka tukevat VaLan missiota ja visiota:
- VaLa edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa ja hyvää hallintoa.
- VaLa edistää suomalaista lahjoituskulttuuria lisäämällä vuoropuhelua yhteisöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä ja varainhankinnasta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.
- VaLan toimintaa johdetaan, hallinnoidaan ja kehitetään esimerkillisellä tavalla. 

Tutustu: toimintasuunnitelma 2016 ja toimintakertomus 2016