VaLa vaikuttaa ja kehittää

VaLan toiminnan pääpainopisteenä on varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen ja vaikuttamistyö. Syyskokouksessa 30.10.2017 hyväksyttiin VaLan toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Vuonna 2018 VaLan toiminnan pääpainopisteenä on vaikuttamistyö ja varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen. Vaikuttamistyö jakaantuu seuraaviin alatavoitteisiin:

1.    Jäsenjärjestöpalvelut
2.    Varainhankinnnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta
3.    Hyvän hallintotavan edistäminen
4.    Viestintä ja lahjoituskulttuurin edistäminen

VaLan työ varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toteutuu seuraavien alatavoitteiden mukaisesti:

1.    Lahjoittaminen ja verotus
2.    Varainhankinnan kulut
3.    Rahankeräyslain kehittäminen
4.    Kansainvälinen yhteistyö

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan on kirjattu VaLan strategisen toiminnan tavoitteet, jotka tukevat VaLan missiota ja visiota:
- VaLa edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa ja hyvää hallintoa.
- VaLa edistää suomalaista lahjoituskulttuuria lisäämällä vuoropuhelua yhteisöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä ja varainhankinnasta yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.
- VaLan toimintaa johdetaan, hallinnoidaan ja kehitetään esimerkillisellä tavalla. 

Tutustu myös: toimintakertomus 2016