VaLa varainhankinnan edistäjänä

Vastuullinen Lahjoittaminen ry - Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004. Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. 

Perustamistyöryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi.

Yhdistyksen tarkoitus on:

- edistää kansalaisjärjestöjen varainhankinnan eettisyyttä
- edistää kansalaisten luottamusta varainhankintaan
- edistää yleishyödyllisten yhteisöjen vastuullista varainhankintaa
- edistää yleishyödyllisten yhteisöjen hyvää hallintotapaa
- edistää ja kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen
- toimia sitoutumattomana yhteistyöverkostona varainhankintaa harjoittaville yleishyödyllisille yhteisöille