Varainhankinnan eettisyys

Eri ammattikuntien eettiset säännöt ja periaatteet ilmaisevat ammatin edellyttämää asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Suomalaiset varainhankkijat työskentelevät useilla aloilla ja erilaisissa organisaatiokulttuureissa. Heidän työnsä tavoitteissa on kuitenkin paljon yhteistä: He työskentelevät auttaakseen muita, tehdäkseen muutoksen, tehdääkseen maailmasta paremman paikan. Työnsä toteuttamiseksi he jakavat yhteisiä perustavaa laatua olevia arvoja ja käytäntöjä.

Varainhankintatahon luotettavuus, avoimuus ja eettisyys ovat tärkeitä myös lahjoittajalle. Koosteraportti: Lahjoittajatutkimus (Taloustutkimus 2017)

VaLa ry:n hyväksymät 'Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet' -suositukset - lataa tästä. Suositukset on laadittu huomioiden alan kansainväliset ohjeistukset. Vastuullisen varainhankinnan edistämiseksi VaLa suosittelee jäsenilleen ja kaikille yhteisöille varainhankintatoimintansa eettisyyden tarkastelua.