Toimintakertomus 2013

Vuonna 2013 VaLan toiminnan pääpainopisteenä olivat vaikuttamistyö ja varainhankinnan toimintaedellytysten kehittäminen. Vaikuttamistyö jakaantui seuraaviin alatavoitteisiin:

 1. Jäsenjärjestöpalvelut
 2. Varainhankinnnan kulttuurin kehittäminen ja koulutustoiminta
 3. Hyvän hallintotavan edistäminen
 4. Viestintä

  Päätoimintamuotoina edellisten toteuttamisessa olivat: alan verkostojen luominen, keskustelu- ja koulutusfoorumien järjestäminen sekä tiedon jakaminen niin järjestöille, kansalaisille kuin sidosryhmille. VaLan työ varainhankinnan toimintaedellytysten kehittämiseksi toteutui seuraavien alatavoitteiden mukaisesti:

   
 5. Lahjoittaminen ja verotus
 6. Varainhankinnan kulut
 7. Rahankeräyslain kehittäminen
 8. Kansainvälinen yhteistyö

Toimintakertomus 2013
Toimintakertomus 2012
Toimintakertomus 2011
Toimintakertomus 2010

© Vala ry. Powered by RCMS