Taustaa

Missio: VaLa ry määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään oppimaan yhdessä osana kansainvälistä verkostoa.

- UUSI: Ohjeita hyvään hallintoon: Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta (23.4.2013)
- Välineitä hyvään hallintoon (huhtikuu 2010)

Eri ammattikuntien eettiset säännöt ja periaatteet ilmaisevat ammatin edellyttämää asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Suomalaiset varainhankkijat työskentelevät useilla aloilla ja erilaisissa organisaatiokulttuureissa. Heidän työnsä tavoitteissa on kuitenkin paljon yhteistä: He työskentelevät auttaakseen muita, tehdäkseen muutoksen, tehdääkseen maailmasta paremman paikan. Työnsä toteuttamiseksi he jakavat yhteisiä perustavaa laatua olevia arvoja ja käytäntöjä.

Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet -suositukset (23.4.2013)

Historia: Vastuullinen Lahjoittaminen - Ansvarsfullt Donerande rf perustava kokous pidettiin toukokuussa 2004.
Suomalaisten varainhankintaa harjoittavien järjestöjen keskuudessa tunnistettiin tarve yhteistoiminnan lisäämisestä 2000-luvun alkupuolella. Yhteisöjen edustajat järjestivät vuoden 2003 aikana aiheen ympärillä tapaamisia, joiden pohjalta muodostui perustamistyöryhmä. Työryhmään tuli jäseniä 11 yleishyödyllisestä järjestöstä. Ryhmä valmisteli yhteistyöelimen perustamista sekä linjausta varainhankinnan eettisiksi säännöiksi. Tämän työn tuloksena oli keväällä 2004 käytettävissä Valan toimintasuunnitelma, talousarvio, säännöt, koulutussuunnitelma, yhteiset pelisäännöt ja eettiset ohjeet sekä suunnitelma varainhankinnan toimintaedellytysten parantamiseksi.

© Vala ry. Powered by RCMS