VaLa yhteistyökumppanina

VaLa tekee yhteistyötä edistääkseen vastuullista varainhankintaa ja hyvää hallintoa. VaLan kumppanuuksien tavoitteena on:

- edistää VaLan tavoitteiden toteutumista
- tukea VaLan toimintasuunnitelmien toteutumista
- tuoda lisäarvoa VaLan jäsenjärjestöille
- tukea VaLan toiminnan rahoitusta
- kunnioittaa VaLan jäsenjärjestöjen toimintaa.