VaLa tutkii: Järjestöjen nykytila -tutkimus 2011

Järjestöillä vahva usko lahjoituskulttuurin kehittymiseen 

Taloustutkimus Oy tutki Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n toimeksiannosta yleishyödyllisten yhteisöjen näkemyksiä järjestöjen varainhankintaan, yksityisrahoitukseen ja niiden kehittymiseen. Selvä enemmistö 120 haastatellusta järjestöstä uskoo yksityisiltä saatavan tuen kasvavan tulevina vuosina. Yksityishenkilöiden antamat kerta- ja kuukausilahjoitukset sekä kannatustuotteiden myynti ovat jo nyt tärkeitä tuloja järjestöjen toiminnan rahoittamiseksi.

Kaikilta toimintasektoreilta tuli runsaasti toiveita varainhankinnan kehittämiseksi. Vastaajat toivoivat mm. järjestöjen välistä yhteistyötä, toiminnan läpinäkyvyyden kehittämistä ja vaikuttamista kansalaisten asenteisiin. Esille nousi myös tarve saada neuvotteluyhteys viranomaisiin ja varainhankinnan palveluja tarjoaviin tahoihin, jotta järjestöjen ääni mm. verotusasioissa, lainsäädännön kehittämisessä ja palvelukustannuksissa tulisi kuulluksi.

"VaLan roolia voisi kehittää koko hyväntekeväisyysjärjestöjen puolesta neuvottelevaksi elimeksi".

Yksi tapa saada asioita eteenpäin on YHDESSÄ vaikuttaminen. Toivotamme järjestösi tervetulleeksi VaLan jäseneksi.Tulen myös mielelläni esittelemään VaLan toimintaa järjestöllenne, joten olkaa yhteydessä.

Vastuullisin terveisin

pääsihteeri Pia Tornikoski p. 040 596 3763

Valan tiedote järjestöille 2011

Järjestöjen nykytila-analyysi (ppt)

LIITY JÄSENEKSI VALAAN (lataa esitys)

VaLan tulevat koulutukset - liity postituslistalle!

© Vala ry. Powered by RCMS