Jäsenyys

VAIKUTA-VERKOSTOIDU-VAHVISTU-VIISASTU-VOIMAANNU

Vastuullinen Lahjoittaminen ry VaLa on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, joka edustaa yleishyödyllisiä yhteisöjä. VaLan visio on olla Suomen kolmannen sektorin yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on, että:

yleishyödylliset yhteisöt noudattavat hyvän hallinnon periaatteita
- varainhankinnan ammattikunnan osaaminen on erinomaista  
- Suomessa on kehittynyt lahjoituskulttuuri ja yhteiskunnan eri toimijoiden roolit on määritetty kestävällä ja selkeällä tavalla.

Kenelle?

  • Jäseniä voivat olla suomalaiset yhdistykset ja säätiöt, jotka ovat olleet yhdistys- tai säätiörekisteröityjä vähintään kaksi vuotta (tai 2 tilikautta). 
  • Organisaatiot, jotka edistävät yleishyödyllistä toimintaa/kohteita.
  • Organisaatiot, jotka harjoittavat ammattimaista varainhankintaa.
  • Organisaatiot, jotka haluavat edistää varainhankinnan avoimuutta ja luotettavuutta.
  • Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n säännöt (word)

Miten?

Hakemuslomake tai vapaamuotoinen hakemus VaLa ry:n pääsihteerille (yhteystiedot hakemuslomakkeessa).

  • Liitteeksi hakemukseen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, yhdistysrekisteriote, säännöt, tiedot vastuuhenkilöistä.
  • VaLa ry:n hallitus käsittelee jäsenyyshakemukset ja hyväksyy uudet jäsenjärjestöt. Jäsenyys vahvistuu jäsenmaksusuorituksella, joka määräytyy vuosituottojen perusteella.
  • Jäsenmaksuluokitus 2014 ja jäsenhakemus 2014.

Lisätietoa:

VaLa ry:n pääsihteeriltä, hallituksen jäseniltä ja nykyisiltä jäsenjärjestöiltä sekä VaLa:n tilaisuuksissa.
 


Lue lisää VaLan toiminnan suunnitelmista vuodelle 2014.

VaLan hallitus kokoontuu 2.10.2014 - toimita jäsenhakemus viikkoa ennen kokousta.

VaLa ja Danske Bank tekevät yhteistyötä, josta hyödyt jäsenenä. Lue lisää tiedotteesta 

© Vala ry. Powered by RCMS