Hyvä hallintotapa

UUDET OHJEISTUKSET 'Varainhankintaa harjoittavien yhteisöjen hyvästä hallintotavasta' (04/2013) ovat ladattavissa tästä. VaLa kiittää asianajotoimisto Legistumia asiantuntemuksesta ohjeistusten päivittämisessä. VaLan Hyvän Hallinnoinnin suositukset 'Välineitä hyvään hallintoon' korvataan uusilla ohjeistuksilla. 

VaLa ry hyväksyi kevätkokouksessaan 'Vastuullisen varainhankinnan ammatilliset arvot ja periaatteet' -suositukset - LATAA tästä. Vastuullisen varainhankinnan edistämiseksi VaLa suosittelee jäsenilleen ja kaikille yhteisöille varainhankintatoimintansa eettisyyden tarkastelua. 

MUUTA AJANKOHTAISTA

Tietoa pankkipalveluiden muutoksista liittyen säännöllisiin lahjoituksiin. Lue lisää aiheesta VaLan kokoamilta sivuilta  

Seuraa PwC:n Avoin raportti -kilpailua.

Aika arvioida oman järjestön hallitustyöskentelyä! Hallitustyön arviointi -työkalu tarjoaa välineen järjestöjen hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Arvioinnin tuloksena tehdyt johtopäätökset ohjaavat paitsi järjestön toimintaa, auttavat asettamaan uusia tavoitteita sekä tarkistamaan entisiä toimintatapoja. VaLa ja Taloustutkimus ovat yhdessä kehittäneet Hallitustyön arviointi -työkalun. LISÄTIETOJA: Pääsihteeri Pia Tornikoski toimii yhteyshenkilönä Taloustutkimuksen ja järjestöjen/säätiöiden välillä.


 

© Vala ry. Powered by RCMS