28.3.2017

Verohallinnon ohjeet järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan

Verohallinto on julkaissut (23.3.2017) ensimmäisen laajan ohjeen järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan yleisimmistä verotusta koskevista kysymyksistä.

Yleishyödyllisten yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja muiden vapaaehtoistyötä tarjoavien järjestöjen ennakkoperintäkysymyksiä koskeva ohjeistus on tehty järjestökentän toiveesta ja vapaaehtoistoiminnan näkökulma huomioituna. Ohje yhtenäistää verotuksen käytäntöjä ja sen tarkoituksena on auttaa järjestöjä hoitamaan ennakonpidätykseen liittyvät asiat oikein lähes 60 käytännönläheisen esimerkin avulla. Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

Linjaukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen verotus- ja oikeuskäytäntöön. Ohjeessa on otettu huomioon myös Valtiovarainministeriön Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy -raportin esiin nostamia asioita.