12.7.2017

Kepan tiedote 11.7.: Järjestöt kaksinkertaistavat saamansa kehitysyhteistyöeurot

Kansalaisjärjestöt keräsivät vuonna 2016 vähintään 110 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhön. Lisäksi järjestöissä tehtiin 460 000 tuntia vapaaehtoistyötä, kertoo kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan selvitys. Järjestöjen oma investointi kehitysyhteistyöhön on kaksinkertainen verrattuna järjestöille suunnattuun valtionapuun.

Kansalaisjärjestöt keräsivät vuonna 2016 vähintään 110 mil­joonaa euroa yksityistä rahoitusta sijoitettavaksi kehitysyhteistyöhön sekä kotimaassa tehtävään kehitysviestintään ja globaalikas­vatukseen. Rahamäärä on huomattava, kun sitä vertaa jär­jestöjen saamaan julkiseen kehitysyhteistyörahoitukseen. Vuonna 2016 järjestöjen kehitysyhteistyöhön budjetoitiin valtionavustusta 65 miljoonaa euroa ja toteutuneet maksa­tukset olivat noin 70 miljoonaa euroa.

Kun mukaan lasketaan edes karkea arvio järjestöissä tehdyn noin 460 000 vapaaehtoistyötunnin sekä järjestöjen saamien tavaralahjoitus­ten ja palveluiden arvosta, järjestöt hankkivat ainakin kaksinkertaisen määrän varoja kehitysyhteistyöhön verrattuna ulko­ministeriön myöntämiin järjestöavustuksiin.

"Kun ulkoministeriö antaa järjestöille euron, pystyvät ne käyttämään kehitysyhteistyöhön yhteensä kolme euroa - kiitos oman varainhankinnan. Lisäksi ulkoministeriön teettämät riippumattomat arviot ovat jo osoittaneet, että järjestöjen kehitysyhteistyö on kustannustehokasta", sanoo Kepan asiantuntija Auli Starck.

Sekä yksityinen rahoitus että vapaaehtoistyö ovat lisääntyneet selvästi vuoteen 2014 nähden, jolloin Kepa teki vastaavan kyselyn. Tuolloin järjestöt keräsivät yksityisiä lahjoituksia noin 90 miljoonaa euroa, ja vapaaehtoistyötä järjestöissä tehtiin arviolta 90 000 tuntia. Lue lisää ja lataa selvitys