31.3.2017

Avoin raportti -kilpailu on käynnistynyt

PwC:n useissa maissa järjestämä kolmannen sektorin raportointikilpailu on käynnistynyt. Avoin raportti -kilpailun tavoitteena on kehittää yhdistysten ja säätiöiden raportoinnin avoimuutta ja kohdistaa huomio entistä enemmän kokonaisviestintään. Kilpailun myötä PwC on mukana kannustamassa yhdistyksiä ja säätiöitä laadukkaaseen ja läpinäkyvään raportointiin.

Lue lisää mm. tämän vuoden kilpailun teemoista ja ilmoittaudu vuoden 2016 raportilla mukaan viimeistään 30.6. 

Kilpailun palkintona on positiivinen julkisuus ja 15 000 euroa. Palkintosumma jaetaan kilpailusarjojen voittajien kesken. Kilpailusarjojen voittajaraportit
valitaan PwC:n yhdistys- ja säätiöpalveluiden sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntijoiden laatiman ja kilpailun raadin vahvistaman kriteeristön perusteella.