15.1.2018

Hae mukaan Ammattimainen varainhankinta -tutkintokoulutukseen

VaLa ja SOSTE järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa neljännen varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Koulutus alkaa 27.2.2018 Rastorin tiloissa Espoossa - osallistuminen on mahdollista etäyhteyksien kautta myös Rastorin Oulun tai Kuopion toimipisteistä. Haku päättyy 9.2. - ilmoittaudu nyt.

Ammattimainen varainhankinta -koulutusohjelma on rakennettu huomioiden kansalliset sekä kansainväliset varainhankinnan eettiset periaatteet ja se vastaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon perusteita sekä ammattitaitovaatimuksia. 
Koulutusohjelmalle on myönnetty European Fundraising Association EFA:n sertifikaatti.

Ohjelma
Koulutus niveltyy tiiviisti opiskelijan työyhteisön varainhankintatoimintaan. Koulutus antaa osaamista ja menetelmiä systemaattiseen varainhankinnan kehitystyöhön, projektien tavoitteelliseen ohjaamiseen sekä viestintään. Kukin osallistuja suunnittelee ja tekee omaa kehityshankettaan soveltaen siihen koulutuksessa opittua. Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka jakautuvat 1,5 vuodelle. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan viralliseen näyttöjärjestelmään kuuluvan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Koulutuksen suorittaneet saavat myös EFA Certification diplomin.

Koulutus on tarkoitettu järjestöissä ja yleishyödyllisissä yhteisöissä toimiville henkilöille, jotka työskentelevät
- varainhankinnan alalla ja ovat kiinnostuneita saamaan ammatillisen pätevyyden ja vauhtia urakehitykselle.
- viestinnän, markkinoinnin tai projektinhallinnan tehtävissä ja etsivät mahdollisuutta uuden uran aloittamiseen varainhankinnan parissa.

Hinta
Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, valtionosuusrahoitteisena tai omakustanteisena.
- Oppisopimuskoulutuksena maksuton opiskelijalle
- Valtionosuusrahoitteisena kustannus opiskelijalle on 1 100 € (ei alv)
- Omakustanteisena hinta on 3 800 € (ei alv)
Lisätietoa ja ilmoittauminen tästä linkistä. Eri rahoitusvaihtoehdoista ja niiden kiintiöistä saa tietoa Rastorin yhteyshenkilöiltä: asiakasratkaisupäällikkö Kaija Lehtinen puh. 040 128 9700 ja koulutussuunnittelija Tiina Bergholm, puh. 040 661 0254.